Jevreji slave Pesah, praznik koji ih podsjeća na izlazak iz egipatskog (misirskog) ropstva pod Mojsijevim vođstvom. Pesah se obilježava više od tri hiljade godina i smatra se najstarijim praznikom. Slavi se osam dana.

Ovaj praznik naziva se još i praznik proljeća i praznik beskvasnog hljeba.

Izlazak Jevreja iz egipatskog ropstva pod vođstvom Mojsija i primanje 10 Božijih zapovijesti bio je trenutak od kojeg su počeli da se pridržavaju monoteističkih normi napuštajući paganstvo.

Četrdesetogodišnje lutanje pustinjom i mukotrpan život uslovili su ujedinjenje plemena po dolasku u Hanan, a kasnije i stvaranje prve države.

Talmud propisuje da se ne smije kuvati ni jesti iz sudova koji se koriste tokom godine. U nekim porodicama krečila se cijela kuća uoči praznika.

Atmosfera u porodicama Jevreja uoči Pesaha je izuzetna i u Izraelu se pridaje velika pažnja tom prazniku, a pripreme traju danima. Na svečanoj trpezi obavezno se nalazi pečenje od živine, voće, salata i macot – beskvasni hljeb, te gorke trave koje podsjećaju na težak život u egipatskom ropstvu.

Macot predstavlja glavno obilježje ovog praznika. To je posebna vrsta razvučenog (ravnog) hljeba koja se pravi samo od brašna i vode, te neprekidno miješa tako da ne može uopšte da naraste. Može se praviti mašinski ili ručno.

Tradicionalno, jevrejske porodice okupljale su se prve noći Pesaha na posebnu večeru zvanu “seder” čiji naziv potiče od hebrejske riječi za “red”, i ukazuje na strogo definisan redoslijed odvijanja rituala tokom večere.

Za postavku stola koristi se najfiniji porculan i srebro što ukazuje na poseban značaj samog obroka.

Za vrijeme večere, pričaju se posebne priče o izlasku iz Egipta poznate pod imenom “hagada”. Tokom večeri ispijaju se i četiri čaše vina u različitim fazama pripovijedanja.

Pesah uvijek pada u proljeće, u subotu, i pokretni je praznik.

KOMENTARI:
Loading...