Ne treba se napinjati da te neko voli ko nije sličan tebi, jer koliko god se ti trudio da mu udovoljiš on te još više ne voli.

U predaji stoji da su duše poput vojske i one srodne na dunjaluku se pronađu i vole, a one nesrodne se razilaze i ne vole.Sva tvoja ljepota i dobrota za nesrodnu dušu je ružnoča. Samo pravedni se mogu sačuvati da nesrodnu dušu ne ogovaraju, ne da je vole, već da prema njoj budu pravedni. Nije grijeh ne voliti već nepravedan biti. Neće nas Allah kazniti što nekog nismo volili već što smo na njega lagali, ogovarali, potvorali i nepravedni bili.Zato je jedan alim rekao svojoj čerki:

” Udaj se za onog ko se Allaha boji, jer ako te bude volio pazit će te, ali, i, ako te ne bude volio neće ti nepravedan biti.”

Autor: Husejn Čajlaković

KOMENTARI:
Loading...