U nastavku donosimu hutbu sa džuma namaza u džematu Stara medresa od hafiza Suada Šahinovića:

 

Uistinu kome vrijedi biti stalno zahvalan jeste dragom Bogu dž.š. Neka je salavat i selam na posljednjeg Allahovog Poslanika i Miljenika, Muhammeda,s.a.v.s.,

Neka je Allahov spas na sve one koji su živjeli, radili i umirali s istinom u srcu. Allahov rahmet i magfiret neka je na sve šehide islama.

Cijenjeni džema’ate islama, draga omladino. Prije nego što vam prenesem poruku današnje hutbe, i sebe i vas savjetujem da se Allaha dž.š., iskreno bojimo jer je to najbolji način da budemo sretni i spašeni i dunjaluka i ahireta.

Prošlu hutbu smo završili porukom da brzina ubija, da alkohol ubija i obećali smo sebi da nećemo svjesno sebe svojim rukama bacati u propast. (prošla hutba je bila u povodu saobraćajne nesreće i stradanja dviju mladih djevojaka na ulicama Sarajeva…)

U današnjoj hutbi nastavljamo govoriti o prirodi čovjeka. Ustvari, mi samo konstatiramo, a Kur’an Časni daje dijagnozu našu. U to ime, kao moto današnje hutbe navodimo 22 i 23 ajet sure Junus koji se nalaze na 210 stranici Kurana.

Pogledajmo kako to Kur’an govori o ljudskim osobinama i karakteristikama. Uljudan i lijep u belajima, nepristupačan kada je u nevolji. Kaže Svemogući:

” On vam omogućava da kopnom i morem putujete. Pa kad ste u lađama i kad one uz blag povjetarac zaplove s’ putnicima, oni se obraduju tome, nakon toga naiđe silan vjetar i valovi navale na njih sa svih strana i oni se uvjere da će nastradati, iskreno se mole Allahu: ” Ako nas iz ovoga spasiš, sigurno ćemo biti zahvalni! A kada ih On spasi, oni odjednom bez ikakva razloga čine ružne stvari na Zemlji! O ljudi, nepravda koju činite da biste u životu na ovom svijetu uživali- samo vama šteti; Nama ćete se poslije vratiti i Mi ćemo vas o onome što ste radili obavijestiti! Kur’an

Draga braćo, nije li ovo ajet koji definiše nas kao pojedince i kao zajednicu. Budimo prema sebi iskreni i vratimo se malo u našu mladost ili još malo kasnije. Bili smo u životnoj dobi kada su naše “lađe mirno plovile”, kada smo bili bezbrižni za našu životnu egzistenciju. Sve što nam je tada falilo staje u samo jednu riječ, vjera iskonska. Allah nas ovim ajetom poučava da u životu imaju dvije strane i one neminovno dolaze jedna za drugom. Istina, čovjek ih svojim postupcima ubrzava ili usporava. Kur’an nas ovom porukom uči, da je, On Stvoritelj a da smo mi stvorenja. Kako nas Allah divno poznaje. Uostalom, On nas je i stvorio i On zna šta krijemo i šta na javu iznosimo. Ajet završava porukom da nepravda koju činimo sebi i drugima- samo nama šteti; Vratit ćemo se Allahu i On će nas obavijestiti o onome što smo radili.

Drugu stvar koju želim da vam prenesem danas u hutbi jeste poruka našeg lijepog Poslanika,s.a.v.s.

Prenosi Abdullah ibn Omer, radijallahu anhu: „Došao nam je Poslanik, sallallahu alejhi ve selle, i rekao: „O skupino muhadžira! Kada budete iskušani sa petoro, a ja se utječem Allahu od toga da ih vi dočekate:…“ 

Naš Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, se obraća na prvom mjestu muhadžirima, koji su učinili hidžru radi Allaha, dž.š., i Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da će ummet kada se bude udaljio od islamskog življenja zadesiti razne nevolje. Ova Poslanikova poruka sažeta je u pet stvari:

  • Niti u jednom narodu se nije počeo javno činiti razvrat, a da ih nisu zadesile epidemije i teške bolesti, koje nisu zadešavale njihove pretke.

Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, nagovještava da će javno činjenje razvrata biti uzrokom širenja raznih zaraznih bolesti, koje se nisu pojavljivale prije. Nigdje u svijetu nećete naći ovoliko razvrata,kako u dnevnoj štampi, tako i u elektronskim medijima , kao što je to slučaj u Bosni i Hercegovini. Da mi je neko kazao da će doći vrijeme u kome će golotinja i javni nemoral biti”normalniji” od djevojaka i žena koje su pristojno pokrivene, nebih mu vjerovao. Prevarao sam se! Živim u vremenu kada je neprirodno ispred prirodnog. Ja ću da živim prirodno makar mi govorili da nisam u trendu.

 

  • Nisu zakidali na vazi, a da ih nisu zadesile nerodne godine, tegoban život i nasilni vladari.                                                                                                                                         

U Bosni i Hercegovini je na sceni opće zakidanje prava ljudi, pogotovo patriota Bosne i Hercegovine i onih koji je vole. Kada kažemo vaga, nemoj mo pod tim misliti da odemo na pijacu i trgovac nas prevara na kilogramu jabuka ili banana.Vaga je širi pojam i obuhvata čitav spektar ljudskih prava. Evo mi danas obilježavamo godišnjicu petog korpusa, a njegovi ponajbolji pripadnici skromno i bjedno žive. Nije li to zakidanje na elementarnim ljudskim pravima.

 

  • Nisu prestali davati zekjat, a da im nije uskraćena kiša sa neba.                                                                                                                                                                                  

Čišćenje naših imetaka zekatom je postalo misaonom imenicom, a teško narodu koji zaboravi obavezu čišćenja svoga imetka, kroz zekat kao jedan od stubova islama. Dođu mi ljudi uz Ramazan i nose 20 maraka zekjata, a kod kuće puna avlija onoga što podliježe zekjatu. Kazna za one koji se ogluše o ovaj propis je da će im biti uskraćena kiša sa neba i to ona plodna i bereketna, a ne koja nosi sve pred sobom. Mi smo posljednjih godina navikli na ovu drugu kišu, koja nosi cijela naselja i koja uništava naše usjeve. Allah, dželle še’nuhu, nikome od nas ne čini nasilje i to što nam se dešava je samo zaslugom naših djela.

 

  • Nisu se oglušili o zavjet dat Allahu i Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, a da im Allah nije poslao neprijatelja izvan njih, da im oduzme ono malo što im je ostalo u rukama…                                                                                                                                                                                                                                                                      

Udaljavanje od Kur’ana i sunneta i opredjeljivanje za druge puteve, uzrokom je kazne u vidu vladavine od strane neprijatelja, koji će im iz ruku oduzeti ono malo što im je ostalo od dunjalučkih dobara. Eklatantan je primjer danas Iraka i Sirije. Samo Dragi Bog zna, koji se sve svjetski interesi ne prelamaju preko ovih dviju muslimanskih zemlja.

 

  • Nisu njihove vođe (imami) počeli suditi po Knjizi, odabirajući od onoga što je objavljeno, a da Allah nije dao da međusobno troše svoju snagu! (Ibn Madždže) 

U vremenu u kojem vođe (imami) biraju od šeriatskih propisa ono što im odgovara, a zapostavljaju ono što im se ne sviđa, oni se tada međusobno prepiru, bespotrebno trošeći snagu. Zar danas muslimani širom svijeta ne troše svoju snagu oko perifernih pitanja, dok pored njih prolaze daleko krupnije i važnije stvari?

Draga braćo! Čuvajmo se nabrojanih grijeha i stalno imajmo na umu da smo mi obični smrtnici, koje će smrt zadesiti kada se mnogi od nas ne budemo ni nadali, a onda će doći Dan polaganja računa, pa se pripremajmo za taj Dan!

Bože otkloni ove pobrojane stvari od nas. Amin!

Stara Medresa, 21.10.2016.

KOMENTARI:
Loading...