Nakon što je krajem prošle sedmice Vlada Federacije BiH odobrila budžet u iznosu od 3.460.000 KM Fondacija za kinematografiju Sarajevo danas je objavila javne konkurse za 2022. godinu za podršku proizvodnji filmskih projekata svih kategorija, komplementarne djelatnosti i odabir članova žirija za ocjenjivanje filmskih projekata.

S obzirom na to da ove godine Fondacija raspolaže sa znatno većim budžetom, Upravni odbor Fondacije je prema uputama Vlade Federacije BiH alocirao sredstva prema rasporedu koji će za proizvodnju dugometražnih filmova svih kategorija alocirati 2.060.000 KM, proizvodnju kratkometražnih filmova svih kategorija 200.000 KM, te podršku razvoju dugometražnih projekata u iznosu od 32.000 KM.

U okviru javnog poziva za podršku komplementarnim djelatnostima za proizvodnju studentskih filmova planirano je 25.000 KM, za finansiranje projekata zaštite arhivske i filmske građe 50.000 KM, te projekata promocije bh. filma na festivalima i filmskim smotrama 500.000 KM. Za potrebe realizacije kapitalnog projekta digitalizacije kino dvorana u lokalnim zajednicama u Federaciji BiH pod stavkom distribucija i prikazivanje alocirano je 500.000 KM.

Javni pozivi Fondacije za kinematografiju Sarajevo za 2022.godinu u svim kategorijama vodit će se prema Pravilniku o procedurama i kriterijima za izbor korisnika sredstava koji je Upravni odbor usvojio 20.12.2021.godine, a u koji svi zainteresovani mogu napraviti uvid na web stranici: www.fondacijakinematografija.ba u rubrici Konkusi. Prema aktuelnom pravilniku u javnom pozivu za odabir korisnika sredstava za pozicije sufinansiranje proizvodnje filmskih projekata dugometražnog filma u tekućoj godini, ne mogu učestvovati producentske kuće koje imaju započet, a nezavršen projekat podržan na poziciji “Sufinansiranje proizvodnje filmskih projekata – dugometražnog filma”, bez obzira na rok važenja ugovora, finansiran od Fondacije do dana objave konkursa za tekuću godinu – istakli su iz Fondacije.

Kao što je to u više navrata istaknuto i preneseno svim korisnicima, ove godine u kategorijama proizvodnje Filmskih projekata jedan od obligatornih dokumenata bit će i potvrda izdata od strane JU Kinoteka BiH o predaji filmskih projekata podržanih od strane Fondacije za kinematografiju na arhiviranje, te Fondacija apeluje na sve producente i autore da, ukoliko već nisu to uradili, čim prije ispune svoje obaveze prema Kinoteci BiH kako bi njihovi projekti ušli u razmatranje za ovogodišnji konkurs.

Javni poziv za pozicije sufinansiranja filmskih projekata otvoren je do 18. jula dok su pozivi u kategoriji komplementarnih djelatnosti otvoreni prema slijedeće rasporedu:

1. Sufinansiranje pravnih lica za snimanje studentskih filmova – rok je do 1. jula, a rezultati konkursa su najdalje do 15. jula.
2. Sufinansiranje zaštite, čuvanja i prezentiranja arhivske i filmske građe – rok je do 1. jula, a rezultati konkursa su najdalje do 15. jula.
3. Sufinansiranje promocije bosanskohercegovačkog filma – promocija bh. filma na festivalima i filmskim smotrama – rok je do 1. jula, a rezultati konkursa su najdalje do 15. jula.
4. Distribucija i prikazivanje – rok je do 18. jula, a rezultati Konkursa su najdalje do 28. jula.

– Upravni odbor Fondacije za kinematografiju Sarajevo prema vodećoj odrednici potpune transparentnosti rada, poziva sve zainteresovane korisnike za javne pozive 2022. godine da dobro prostudiraju i svu dokumentaciju koju je potrebno predati za konkurs te je pošalju na adresu Fondacije u zadatom vremenskom periodu. Danas je otvoren i Javni poziv Javni poziv za izbor predsjednika i članova žirija za vrednovanje filmskih projekata i scenarija, prispjelih na konkurs za izbor korisnika sredstava Fondacije za kinematografiju za 2022. godinu. Fondacija poziva sve zainteresovane filmske eksperte da se čim je moguće prijave na otvoreni konkurs za odabir članova žirija za vrjednovanje filmskih projekata i scenarija prispjelih za konkurs u periodu od 17. juna do 18. jula 2022.godine. Svi zainteresovani svoje prijave za člana žirija sa svom potrebnom pratećom dokumentacijom mogu predati lično u prostorijama Fondacije ili poslati putem pošte – naglasili su iz Fondacije.

Izvor: Faktor