Da li je Isus od Nazareta hodao zemljom? Rasprava vjernika i ateista u vezi s tim pitanjem vječno traje, a brojni sekularni naučnici smatraju da je Isus zaista postojao.

Ipak, može li to biti upitno?

Prvi problem predstavlja nedostatak ranih izvora, a i oni “dokazi” koji postoje dolaze od  autora koji su željeli promovirati kršćanstvo. Sve to nam daje razlog da sumnjamo, piše Washington Post.

Pavlove poslanice, koje su napisane prije Evanđelja, ne ukazuju na to da je Isus postojao.

Radi se o najstarijim spisima Novog zavjeta, te najstarijim kršćanskim spisima uopšte. Već oko 50. godine, dvadesetak godina nakon Isusove smrti, apostol Pavle u Korintu piše Prvu poslanicu Solunjanima, najstariji sačuvani kršćanski spis.

Pored toga, ne postoje ni svjedočenja ni savremeni izvještaji o Isusu. Sve što imamo su kasniji opisi Isusova života, ali ne od strane svjedoka, nego od onih koji su očito bili pristrani.

Šta moderni (mainstream) učenjaci kažu o svemu tome?

Njihova najodlučnija teza? Evanđeljima se općenito može vjerovati – ali samo ako ignoriramo mnoge dijelove koji su nepouzdani – zbog hipotetskih tj. nepostojećih izvora iza njih. Ko je proizveo ove hipotetske izvore? Kada? Šta su rekli? Jesu li pouzdani? Jesu li im namjera bila tačan historijski prikaz ili zabavna fikcije?

Ehrman i Casey to ne mogu reći, ali ni novozavjetni naučnici. S obzirom na loše stanje postojećih izvora te zločeste metode koje se koriste mainstream biblijski historičari, misterija vjerojatno nikada neće biti riješena. Ipak, jasno je da postoje dobri razlozi za sumnju u Isusovo postojanje.

 

Komentari: