Istraživači s univerziteta u njemačkom Mainzu i sa Stockholm univerziteta tvrde kako je nastariji “stanovnik” Evrope, stablo nazvano Adonis staro 1.075 godina.

Drvo pronađeno u brdima sjeverne Grčke, na planini Pind, kod grčko-albanske granice, pripada porodici bosanskih borova.

Istraživači vjeruju da je drvo “doživjelo i nadživjelo” svjetske ratove, revolucije, protestantske reformacije, krstaške ratove i takozvano “mračno doba”.

Paul Krusic, istraživač sa štokholmskog univerziteta ističe kako je impresioniran otkrićem te da je Adonis “doživio toliku starost” zahvaljujući klimatskim promjenama, ali i ljudskom faktoru.

Starost stabla istraživači su odredili godovima, odnosno godišnjim prstenovima koji se javljaju na poprečnom presjeku drveta poput koncentričnih krugova.

Kada je riječ o bosanskom boru, on uspijeva u planinskim predjelima Balkana i južne Italije, a prepoznatljv je po tome što raste vrlo sporo.

KOMENTARI:
Loading...