Sistem otvoreno radi na smanjenju broja Bošnjaka u institucijama entiteta i javnim preduzećima u RS-u.

Ramiz Salkić već više od deceniju važi za istinskog borca za prava Bošnjaka u bosanskohercegovačkom entitetu Republika Srpska. U posljednjih nekoliko mjeseci je posebno aktivan, što će reći da su prava nesrba u entitetu čiji je potpredsjednik sve više ugrožena. Bio je to povod za razgovor sa Ramizom Salkićem.

FAKTOR: U RS-u su sve češći politički obračuni opozicije i pozicije koju predvodi SNSD. Predsjednik ovog entiteta je u posljednje vrijeme često optuživan u javnosti, a ovih dana je uhapšen i njegov bankar Slobodan Pavlović. Je li ova situacija, prema Vašem mišljenju, uvod u neka veća hapšenja ovom entitetu?

SALKIĆ: Politička borba između SNSD-a i opozicionog bloka Savez za promjene traje intenzivno od samih izbora. Tu borbu možemo posmatrati iz dva ugla. Ukoliko je gledamo kao odmjeravanje političkih snaga u srpskom narodu, potpuno je jasno da je politički utjecaj Milorada Dodika znatno smanjen. Evidentno je na terenu da on uživa sve manju podršku i slobodno možemo reći da je on u odlasku.

Ukoliko, pak, gledamo cijelu situaciju iz ugla Bošnjaka u bh. entitetu RS moramo konstatovati da nema razlike između pozicije i opozicije u pristupu pitanjima osnovnih ljudskih prava Bošnjaka. Sve aktuelne političke snage u ovome entitetu natječu se u tome ko će biti radikalniji.

Najsvježiji primjer je nedavni poziv Saveza za promjene Miloradu Dodiku da povuče Zakon o policiji, jer se njime Bošnjacima daje pravo zapošljavanja u policiju u skladu sa popisom iz 1991. godine, odnosno prema popisu prije etničkog čišćenja.

Takav nivo nacionalne isključivosti, diskriminacije i pokušaja izolacije Bošnjaka, pokazuje da je koncept djelovanja srpskih političkih partija usmjeren ka stvaranju etnički čistog društva u ovome entitetu. Takvoj politici je u interesu da smanji prisustvo Bošnjaka u svim porama društva. Kada je u pitanju hapšenje Slobodana Pavlovića, ja ga vidim tek kao redovno djelovanje zvaničnih državnih organa u borbi protiv kriminala.

FAKTOR: Istog dana kada je uhapšen Pavlović, u Banjoj Luci je boravila Maureen Cormack, američka ambasadorica, koja je izjavila da nema potrebe da se sastaje s Dodikom. Je li ovo neka poruka predsjedniku RS-a?

SALKIĆ: Odnos Milorada Dodika, predsjednika bh. entiteta RS prema Ambasadi Sjedinjenih Američkih Država već duže vrijeme opterećen je problemima. Imali smo priliku slušati česte uvrede koje su ispod bilo kakvog diplomatskog nivoa bile usmjerene prema nama prijateljskoj državi i njenoj administraciji.

Iz tih razloga i u ranijim posjetama Banjoj Luci izostajali su susreti sa Dodikom. Naravno, takvim odnosom Ambasada Sjedinjenih Država i ranije je slala poruku da ne uvažava takvu politiku. Nažalost, najveću štetu zbog njegovog odnosa prema Sjedinjenim Državama, te važnim političkim predstavnicima iz Evropske unije, trpe građani ovoga entiteta, ali i cijele Bosne i Hercegovine.

Stalnim insistiranjem na radikalnim rješenjima, najavom cijepanja zemlje, te izazivanjem nestabilnosti, Dodik je posljednjih nekoliko godina jedan od ključnih uzroka usporavanja ekonomskog razvoja zemlje i njenog priključenja euroatlantskim integracijama. Naravno da takva politika neće dobiti podršku država kojima je interes stabilna Bosna i Hercegovina.

FAKTOR: Gdje su, gospodine Salkiću, Bošnjaci u cijeloj ovoj situaciji? Izgleda da se, evo, konkretno, u Narodnoj skupštini RS-a, Bošnjaci skoro ništa ne pitaju. Odlučeno je i da se Zakon o policiji i unutrašnjim poslovima vrati na ponovno razmatranje Narodnoj skupštini. Zbog čega je to tako?

SALKIĆ: Bošnjaci kao konstitutivni narod, potpuno ravnopravan sa druga dva naroda u svakom dijelu BiH, dovedeni su u bh. entitetu RS na margine političkih dešavanja. Aktuelne vlasti, praveći nagli zaokret i povratak ka radikalnoj politici iz devedesetih godina, opredijelile su se za opasnu politiku izolacije Bošnjaka, otvoreno kršeći dejtonski Ustav. Trenutno, politički ambijent u bh. entitetu RS je antidejtonski.

Bošnjaci su svedeni u Narodnoj Skupštini na četiri zastupnika, koji nemaju mehanizme da se izbore za interese svoga naroda. Zakoni se donose voljom jednoga naroda, a Vijeće naroda, kao neka vrsta kontrolnog mehanizma za sprečavanje ugrožavanja vitalnog nacionalnog interesa nema neophodnu snagu da zaštiti interese Bošnjaka. Dokle seže političko iživljavanje najbolje govori nedavna najava Milorada Dodika da će ukinuti Vijeće naroda.

Moram podsjetiti da mi na sceni imamo jednu nedopustivu disproporciju u organizaciji dva entiteta. Dom naroda u bh. entitetu Federacija BiH ima pravu funkciju zaštite nacionalnih interesa svih naroda, dok Vijeće naroda u RS-u skoro da nema nikakvu moć, a pri tome najavljuje se njegovo ukidanje.

Sa druge strane, pozicija potpredsjednika entiteta mora se također uskladiti, jer u FBiH potpredsjednici imaju ovlasti kojima mogu blokirati ili pokrenuti određene procese, dok su u RS potpredsjednici potpuno razvlašteni. Nemaju svoj budžet, nemaju mogućnost donošenja odluka, niti utjecanja na bilo kakvu odluku. Takvo stanje i radikalizirani društveni procesi rezultat su izostanka sankcija protiv osoba, organizacija, pa čak i institucija koje su posljednjih godina otvoreno djelovale na rušenju države Bosne i Hercegovine.

FAKTOR: Godinama se piše i priča o tome da se Bošnjaci zaposleni u javnim preduzećima, ustanovama i institucijama u RS-u mogu na prste nabrojati. Imat li Vi neke konkretne podatke koliko Bošnjaka radi u nekim značajnijim insitucijama u RS-u?

SALKIĆ: Sistem otvoreno radi na smanjenju broja Bošnjaka u institucijama entiteta i javnim preduzećima u RS-u. Broj uposlenih u MUP-u drastično je smanjen posljednjih godina. U prosvjeti i zdravstvu, taj broj je zanemariv i skoro da Bošnjaka uopće nema.

Kada je predsjednik RS-a nakon posljednjih izbora naložio da se iz Predsjedničke palate isele potpredsjednici Bošnjak i Hrvat, sa svojim saradnicima, svima je u RS-u poslana poruka kako treba da se ophode prema nesrbima. Tražili smo zvaničnu informaciju koliko je uposleno Bošnjaka u Predsjedničkoj palati, ali na zvanični dopis nismo dobili odgovor.

Uklanjanja Bošnjaka u drugim institucijama i javnim preduzećima provodi se intenzivno i mi moramo naći mehanizam da to zaustavimo. Posljedice ovakve politike dugoročno su pogubne. Od zvaničnih institucija je nemoguće dobiti pouzdane podatke, jer se krije nacionalna struktura uposlenih.

FAKTOR: Imamo situaciju da je u nekim krajevima ostvaren značajan povratak Bošnjaka u RS-u, koji zbog sve teže situacije odlaze u druge zemlje. Da li je, po Vašem mišljenju, stalni napad na bosanski jezik, saslušavanja bivših boraca, saslušavanja majki iz Srebrenice, diskriminacija pri zapošljavanju, ustvari, cilj entitetske vlasti da Bošnjaci ponovo, ovaj put mirnim putem, napuste RS?

SALKIĆ: Kao izabrani predstavnik Bošnjaka u institucijama bh. entiteta RS godinama ukazujem na intenciju vlasti u Banjoj Luci da smanji prisustvo Bošnjaka u svim porama života, da nam život učini težim i da proces etničkog čišćenja započet 1992. godine u miru dovrši tako što će nam život učiniti nemogućim.

Takva politika, zasnovana na potpunoj isključivosti već je ostavila značajne efekte na Bošnjake i Hrvate, koji su se posljednjih godina suočili sa problemom zapošljavanja, održanja egzistencije, školovanjem djece i općenito viđenja budućnosti.

Pri tome, aktuelne vlasti u posljednje vrijeme pokušavaju Bošnjacima nametnuti stigmu terorizma i na taj način probuditi u Srbima netrpeljivost prema njima. To su opasni procesi koji mogu imati pogubne posljedice. Mi se nadamo da će ova vlast postati svjesna ozbiljnosti procesa kojima upravlja i da će zaustaviti nepromišljene poteze određenih funkcionera, ali i segmenata sistema.

FAKTOR: Da li Vi, kao potpredsjednik, uopće komunicirate sa predsjednikom entiteta Dodikom?

SALKIĆ: Ne. Mi nemamo komunikaciju. Predsjednik Dodik je narušio ustavnu poziciju predsjednika i dva potpredsjednika time što je isključio bošnjačkog i hrvatskog potpredsjednika iz sudjelovanja u odlučivanju, razgovorima, planiranju. Ovdje se radi o klasičnom kršenju Ustava RS-a i Ustava BiH. Bošnjaci i Hrvati su na ovaj način izolovani i isključeni, jer je njihovim izabranim predstavnicima oduzeta svaka mogućnost djelovanja.

Dovoljno je reći da ni nakon šesnaest mjeseci kabineti potpredsjednika još nisu formirani. Kao potpredsjednik entiteta ja nemam ni vozača, ni savjetnika, ni budžet… Aktuelna vlast me onemogućava da odgovorim zahtjevima svojih glasača. Iako bi kao predsjednik entiteta Milorad Dodik trebao zastupati interese svih građana, on je predsjednik samo Srba. On je doprinio ozbiljnoj segregaciji i diskriminaciji u ovome entitetu. Sada provodi radikalnu pravoslavizaciju. Sa takvim stavovima jasno je da neće graditi odnose sa Bošnjacima.

KOMENTARI:
Loading...