Postojeća Vlada FBiH nije nas obavijestila o namjeri da objavi prodaju ovog dijela kapitala, a što je nama u proteklih devet mjeseci proizvelo značajne poteškoće u poslovanju.

Razgovarao Ajdin Perčo

Najava Federalne vlade da će prodati državni kapital u nizu preduzeća, uključujući i Sarajevo-osiguranje, dočekana je s pomiješanim reakcijama. Dok neki ovaj potez odobravaju, iz firmi koje posluju pozitivno mogu se čuti reakcije po kojima prodavati profitabilna preduzeća i nije najbolji izbor. O ovoj, ali i nizu drugih tema za Faktor govori Midhat Terzić, direktor Sarajevo-osiguranja.

FAKTOR: Kakva je bila poslovna 2015. za Sarajevo-osiguranje?

Terzić: Protekla godina za nas je bila turbulentna, ponajviše u kontekstu usložnjavanja uvjeta poslovanja te nepovoljne ekonomske situacije. Ono što je najvažnije jeste da je Sarajevo-osiguranje zadržalo vodeću poziciju na tržištu osiguranja u BiH s ostvarenim premijskim prihodom od gotovo 60 miliona KM te isplaćenim štetama u visini 28,4 miliona KM. Taj rezultat ostvarilo je naših 437 zaposlenih, u konkurenciji 24 osiguravajuća društva iz oba entiteta. Naš tržišni udio među društvima na području Federacije iznosi 14,3 posto dok je na tržištu BiH nešto veći od 10 posto.

FAKTOR: Šta je uzrok tome da su ukupne premije životnog i neživotnog osiguranja u FBiH gotovo tri puta veće nego u RS-u?

Terzić: Razloga je više, ali vjerovatno najznačajniji leži u tome da u Federaciji živi otprilike 2,4 miliona stanovnika dok u RS-u živi oko 1,3 miliona stanovnika BiH. Više od 60 posto premijskog prihoda neživotnih osiguranja, odnosno polovinu premije svih vrsta osiguranja nosi obavezno osiguranje od automobilske odgovornosti, a poznato je iz podataka BiHAMK-a da u Federaciji ima oko 587 hiljada registrovanih vozila dok je u RS-u taj broj negdje oko 335 hiljada. Da ne spominjemo nešto veći prosjek primanja ili značajno veći porast BDP-a u Federaciji u odnosu na RS.

FAKTOR: Koji su problemi s kojima se Sarajevo-osiguranje susreće u poslovanju?

Terzić: Kao i sva društva koja se trude da poštuju zakonsku regulativu te pravila struke, susrećemo se s nelojalnom konkurencijom koja ne preza da na bilo koji način dođe do premije i do osiguranika. Svakako da treba reći da bi kod izrade zakonskih propisa, osiguravajuća društva morala imati ravnopravan tretman u odnosu na ostale segmente finansijskog poslovanja, naročito banke koje su trenutno u znatno povoljnijem položaju, posebno u dijelu tretmana obaveznih rezervi.

FAKTOR: Koji je stav trenutne uprave u vezi s najavom Vlade FBiH o prodaji državnog kapitala u preduzeću?

Terzić: Menadžment Sarajevo-osiguranja nema utjecaja na odluke Vlade Federacije koja upravlja sa 45,48 posto kapitala u Sarajevo-osiguranju. I pored toga, u proteklim godinama smo od različitih vlasti s nivoa Federacije bili konsultovani kada je riječ o prodaji ovog dijela kapitala, što je nama u upravi bio signal da država želi strateški razmišljati i tražiti najboljeg kupca za ovaj dio kapitala.

Postojeća Vlada FBiH nije nas obavijestila o namjeri da objavi prodaju ovog dijela kapitala, a što je nama u proteklih devet mjeseci proizvelo značajne poteškoće u poslovanju i komunikaciji s klijentima i poslovnim partnerima. Na ovom mjestu ja mogu samo istaći da je sindikat Sarajevo-osiguranja kao predstavnik 437 zaposlenih reagovao prema Vladi i premijeru Novaliću sa stavom da je od prodaje bolje bilo da je država otkupila šest posto vlasništva i postala većinski dioničar te na ovaj način bila u poziciji da značajnije kontroliše procese i utječe na dešavanja na finansijskom tržištu te u nekom povoljnijem momentu za prodaju ima značajno vredniji ulog.

Ukoliko Vlada ipak insistira na prodaji, a vidimo da je tako, onda je svakako neophodno da barem jasno definiše i postavi kriterije na osnovu kojih bi se javili strateški partneri čiji interes postoji. Na takav način bi se firma mogla zaštititi i nastaviti razvijati, što je interes i radnika koji su izgradili i sačuvali Sarajevo-osiguranje. Naša saznanja govore da takvi kriteriji nisu definisani. Ne možemo nagađati šta će se desiti nakon prodaje državnog dijela kapitala.

Faktor: Šta građani najčešće kupuju?

Terzić: Prema onome što znamo iz podataka regulatornih agencija, ukupna premija na tržištu tokom 2015. godine iznosila je 588,6 miliona KM, a najveći udio imaju osiguranja od automobilske odgovornosti iz razloga njihove obaveznosti.

KOMENTARI:
Loading...