USK: Izrađen novi prijedlog zakona o naoružanju i upućen u skupštinsku proceduru

Vlada Unsko Sanskog kantona, je na sjednici održanoj u četvrtak, 30.10.2017 godine, uputila u skupštinsku proceduru prijedlog novog zakona o oružju Unsko Sanskog kantona.

Uvaženi prijedlozi građana

Bitne izmjene ovog zakona se odnose na usklađivanje sa pojedinim bitnim elementima Europske direktive o oružju, kao i određeni stepen harmonizacije unutar same BiH, gdje su na snazi ukupno 12 različitih zakona koji tretiraju ovu problematiku.

“Što se tiče zakona o oružju, mi smo u samom nacrtu zakona koji je urađen u mjesecu julu ove godine a koji je zatim predložen Skupštini, uvažili amandmane skupštinskih zastupnika, te nakon javne rasprave koja je održana tokom mjeseca septembra ove godine, uzeli sve pismene i usmene prijedloge i objedinili ih s tim amandmanima. Tako da smo negdje oko 90 posto svih tih prijedloga ugradili u novi prijedlog zakona o oružju i municiji koji je u potpunosti usklađen sa evropskim direktivama. Smatram da je to jedan vrlo kvalitetan zakon, koji podliježe još nekim određenim podzakonskim aktima koji se već u ponedjeljak počinju raditi a tiču se civilnih strelišta i zaštite domaćih prodavača municije i strelišta.”, kaže Anel Ramić, ministar MUP-a

Kategorizacija je ostala uz male izmjene. Bitna stavka novog prijedloga zakona je ta što će lovci koji dolaze van kantona moći loviti u lokalnim lovištima i lovačkim društvima. Streljačka udruženja koja imaju izgrađena strelišta će moći da ista koriste i u njima pucaju iz različitih naoružanja u tim strelištima. Povećana je količina posjedovanja naoružanja na četiri pištolja i osam pušaka, iako je to skupo, ali onaj ko voli taj sport njemu to ne predstavlja problem.

Kada je u pitanju samo prenošenje oružja, ministar Ramić kaže da ono, po novom zakonu, mora biti spremljeno u adekvatne kovčege ili torbe namjenjene za te svrhe, magacinsko oružje mora biti van toga. Iz ministarstva smatraju da će ovaj novi prijedlog zakona, lokalnim ljubiteljima streljaštva, olakšati organizaciju sportskih manifestacije iz te oblasti, što prije, kažu, nije bio slučaj, a krajiški ljubitelji streljaštva su uglavnom učestvovali na turnirima van našeg kantona.

Kada je u pitanju nošenje oružja, bitna promjena je ta što, prema novom zakonu, posjednik naoružanja koji ima dozvolu za njegovo nošenje ne smije da ga nosi na javne skupove, a inače kada ga nosi mora da ga nosi na mjestu gdje ono nije vidljivo kako ne bi izazvao strah kod građana. Ministar Ramić ističe da je zadovoljan novim zakonom, posebice što su u njegovom kreiranju učestvovali lovački i streljački klubovi, čime je i njima dato pravo da učestvuju u donošenju odluka koje se tiču njih sami najviše.

“Zadovoljan sam s ovim prijedlogom zakona iz razloga što je u njegovom kreiranju učestvovao velik broj lovčkih udruženaj sa područja cijelog našeg kantona i drago mi je što su se pojavile i određene streljačke organizacije čije smo prijedloge uvažili i ugradili ih u novi prijedlog zakona o naoružanju.”, istako je ministar Ramić

Ispoštovane EU direktive

Razgovarali smo i sa prof. dr. Enisom Džanićem, predsjednikom Kluba praktičnog streljaštva “711” Bihać, o njegovom stavu po pitanju novog zakona. Džanić kaže kako je prvobitni nacrt ovog zakona, iz mjeseca jula ove godine, za sportske strijelce kao i za druge korisnike vatrenog oružja imao određene nedostatke. Međutim kantonalni MUP je u ovaj proces, kaže on, krenuo otvoreno i sa iskrenom namjerom da se ova oblast regulira na najkvalitetniji način, poštujući direktive EU te sigurnost građana na prvom mjestu, ali isto tako nezanemarujući niti potrebe građana koji koriste oružje u svrhu sporta, lova, lične zaštite ili kolekcionarstva.

“Moram da napomenem da smo imali priliku da svoje prijedloge iznesemo na jednoj vrlo kvalitetnoj javnoj raspravi, na kojoj su svi stavovi usaglašeni, te ovaj prijedlog sublimira sve gore pomenuta načela. Ovim putem želim da se zahvalim KMUP, a posebno komisiji koja je uložila velike napore na izradi ovog zakona, te kantonalnom ministru Ramiću, na otvorenosti, transparentnosti i razumijevanju koje su pokazali ovom prilikom.”, kaže profesor Džanić

Unsko Sanski kanton dobija novi zakon na zadovoljstvo svih zainteresiranih strana, te ovim putem građanima možemo poručiti da moraju koristiti prilike koje im se pružaju kako bi artikulirali svoje interese na način predviđen zakonom i tako pomogli izvršnoj i zakonodavnoj vlasti da što kvalitetnije iznađu rješenja koja su od interesa za cjelokupno društvo.

Izvor: USK: Izrađen novi prijedlog zakona o naoružanju i upućen u skupštinsku proceduru – Informacije i priče