U Bosanskoj Krupi je otvoren vatrogasno-spasilački kamp koji će se održavati od 03. – 15.07. i tokom kojeg će se vršiti obuka spasilaca sa visina i na vodi.

Dobrovoljno vatrogasno društvo Bosanska Krupa u partnerstvu sa Global Fire & Rescue Partnerships iz Velike Brijatnije realizira aktivnosti projekta prekogranične suradnje „MLADI VATROGASCI U AKCIJI“.

Svake kalendarske godine aktivnosti se realiziraju u dvije faze a koje sačinjavaju obuke i treninge u trening centrima u Velikoj Britaniji i održavanje vatrogasno-spasilačkog kampa u Bosanskoj Krupi sa obukom za specijalnosti spašavanje sa visina i na vodi.

Cilj projekta je: Unaprijeđenje sistema zaštite i spašavanja na području općine Bosanska Krupa kroz opremanje i obučavanje tomova za spašavanje sa visina i na vodi kao i obuka i edukacija Tim lidera tih timova.

Trenutna procjenjena vrijednost projekta u obuci i opremi je u visini od 100.000,00KM.

U sklopu projekta jedna od planiranih aktivnosti je i vatrogasno-spasilački kamp „BoSco camp 2017“ tokom kojeg će se od strane instruktora iz Velike Britanije na polaznike prenositi znanja i iskustava u ovladavanju tehnikama spašavanja na vodi i sa visina.

Po završetku kampa će biti uručena i opreme neophodne za rad odjeljenja za traženje i spašavanje koje djeluje u sastavu dobrovoljne vatrogasne jedinice DVD-a Bosanska Krupa.

Kamp se održava uz podršku Općine Bosanska Krupa na čelu sa Arminom Halitovićem i Fondacije Mozaik kroz podršku društveno inovativnih projekta u zajednici.

Učešće u aktivnostima kampa pored domaćina „Dobrovoljno vatrogasno društvo Bosanska Krupa“, učešće će uzeti pripadnici Vatrogasnog društva Otoka iz Bosanske Otoke, Federalne uprave civilne zaštite, Gorske službe spašavanja stanica Cazin, Jedinice za spašavanje na vodi i pod vodom službe civilne zaštite općine Bosanska Krupa i Una kajak safari klub iz Bihaća i Profesionalne vatrogasne jedinice općine Bosanska Krupa..

Mladi članovi Dobrovoljnog vatrogasnog društva Bosanska Krupa su pokrenuli pozitivne aktivnosti s ciljem da daju svoj doprinos boljem i kvalitetnijem životu u svojoj lokalnoj zajednici ovakve i slične aktivnosti mladih ukazuje na činjenicu da i pored negativnih trendova u današnjem društvu vjera u mlade i podrška njihovom radu ne smije biti zanemarena.

Komentari: