34.8 C
Bosanska Krupa
Petak, 30 Jula, 2021

Usvojen rebalans budžeta općine Bosanska Krupa sa povećanjem od skoro 1.050.000 KM

- Oglas-

Juče je održana deveta redovna sjednica Općinskog vijeća Bosanska Krupa na čijem je dnevnom redu bilo ukupno devet tačaka.Za početak kažimo da je prihvaćen Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta općine Bosanska Krupa za ovu godinu.U odnosu na plan budžeta u visini od 8.984.000,00 KM u rebalansu budžet je viši zaskoro 1.050.000,00 KM, odnosno iznosi 10.031.000,00.Objašnjavajući juče povećanje u budžetu, načelnik općine Armin Halitović istakao je da se povećanja odnose na tekuće potpore i donacije medju kojima trenutno najviša iz Vlade FBiH u visini od 500.000,00 KM koja su namijenjena za projekt uredjenja ulice 511. Sbbr i Trga Alije Izetbegovića, projekt za čiji je potpuni dovršetak potrebno dva miliona maraka.Kako je juče najavljeno sa prvom fazom moglo bi se krenuti već od jeseni.Takodje u budžetu je došlo do povećanja kada su u pitanju porezni i neporezni prihodi,ali i povećanje u stavki koja se tiče PDV-a i poreza na dohodak što, prema riječima načelnika Halitovića, ukazuje na povećanje privredne aktivnosti u općini.Takodje je iznio podatak da imamo 9% više uposlenih u sektoru privrede u odnosu na period od prije korone.Kada je u pitanju druga strana budžeta,ona rashodovna,najveća izdavanja tiču se upravo sredstava namijenjenih za projekt sanacije i uredjenja 511. Sbbr i Trga Alije Izetbegovića i sanacije klizišta Kosa.

Vijećnici su prihvatili Prijedlog Odluke o odredjivanju i utvrdjivanju namjene korištenja sredstava prikupljenih po osnovu dodjele koncesija koje pripadaju općini Bosanska Krupa.Prijedlog je usvojen uz izmjene prema kojima će se sredstva koja su bila namijenjena JU“Domu zdravlja Bos.Krupa i JKP“10 juli“ biti preusmjerena na hitnu sanaciju i adaptaciju prostorija JU“Centar za socijalni rad“ koje su u lošem stanju i bez uslova za normalan rad.Za ovu namjenu preusmjereno je ukupno 30.000,00 KM od oko 63.000,00 KM, prihoda od koncesije iz prošle i ove godine.Vijećnici su razmatrali i prihvatili Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina-neizgrađenog građevinskog zemljišta u obuhvatu Regulacionog plana“Poslovna zona Pilana. Riječ je o dvije parcele, jedna 2036 m2 i druga 1313 m2.Juče je takodje data saglasnost na izmjene i dopune Statuta JP“Radio Bosanska Krupa“ kao i saglasnost za prijem jednog novinara.Saglasnost je data i na pravila o izmjenama Pravilnika JU“Centar za kulturu,obrazovanje i informisanje“. Kažimo i to da je vijećnik Jasenko Šertović upoznao vijećnike da je u Općini formiran OO“POKRET za Bosansku Krupu-POMAK“ kao dio političkog subjekta „POMAK“ te da će svoje djelovanje u Općinskom vijeću nastaviti pod nazivom „POKRET ZA BOSANSKU KRUPU-POMAK“ Bosanska Krupa.

Tonski snimak IX sjednice Općinskog vijeća Bosanska Krupa u programu RBK emitujemo u nedjelju, 18.jula od 10,00 sati.

 

RAdioBK

Dodaj komentar:
- Oglas -

Najnovije

- Oglas -

Povezani članci