U nastavku rada Inicijativnog tima, vezano za organizaciju Manifestacije pod nazivom «Dani civilnih inicijativa», a shodno Zaključku sa radnog sastanka koji je održan 24.03.2015. godine, urađen je letak sa sadržajem, kojim se obrazlaže ideja Inicijativnog tima, vezano za gore navedeno. Letak je distribuiran na preko 30 adresa, odnosno na adresu udruženja koja su u proteklom periodu realizovala određene aktivnosti na području općine Bosanska Krupa i šire, te na adresu naprijed pobrojanih subjekata: Obdanište i učenički dom Bosanska Krupa, Vatrogasno društvo Bosanska Krupa, Centar za kulturu i Crveni križ.

Radni sastanak zakazan za dan 06.04.2015. godine sa početkom u 11:00 sati, otpočeo je u zakazano vrijeme. Pozivu su se odazvali predstavnici Udruženja pčelara «LIPA», Aktiva žena Bosanska Otoka, Planinarskog društva «Grmeč», JU “Centar za kulturu, obrazovanje i informisanje” Bosanska Krupa, Crvenog križa Bosanska Krupa, Dječijeg obdaništa i doma učenika Bosanska Krupa, Radija Bosanska Krupa, Udruženja «Ljuti krajišnici», KUD-a «Grmeč», Kajak kanu klub «Kormoran», Krupljani.ba, plesni studio Hypnotic, koji su u pisanoj formi dostavili traženi podatak, a sveukupno, Inicijativnom timu, je dostavljeno 12 popunjenih aplikacija, što je zadovoljavajući broj zaintersiranih.

Sastanak je započeo obraćanjem člana Inicijativnog tima Dževada Grošića, koji je prisutne pozdravio u ime Tima, te ih upoznao sa idejom i nadanju da će se započeto u potpunosti realizirati, budući da planska aktivnost neiziskuje materijalne troškove, već je samo uslovljena da se u tri dana Manifestacije svako od aktivnih udruženja predstavi sa svojim programskim sadržajem, odnosno sadržajima kojim potkrepljuje svoj rad. Šefik Veladžić, direktor LAG UNA – SANA, jedan od idejnih tvoraca zajedničke Manifestacije, obrazložio je sve one radnje koje predhode organizaciji i realizaciji iste, a sve u cilju da se kroz aktivnost predstave sva udruženja koja funkcinišu na području općine Bosanska Krupa i da se kroz to vidi masovnost i organiziranost istih. Prije samog kraja elaborirao je i mogućnost izgradnje obilježja, shodno provedenoj zakonskoj proceduri, koji bi predstavljao jedan od simbola grada Bosanska Krupa, vodenice, a bio bi poklon učesnika Manifestacije svome gradu.

Kod prisutnih je bila vidljiva zainteresiranost za realizaciju ovog, možemo reći, Projekta, te su shodno temi, dali pozitivne kritike i pozdravili ideju.

Zaključak sa, održanog, radnog sastanka na dan 06.04.2015. godine je da se ide u realizaciju Projekta, a vrijeme održavanja bi bio periodu od 20. do 22.08. 2015. godine. U međuvremenu na adresu udruženja bit će upućeni novi radni materijali.

Koristimo priliku da informišemo predstavnike zainteresiranih udruženja da informacije o Manifestaciji «Dani civilnih inicijativa» mogu dobili u Kancelariji LAG «UNA – SANA» ili od Majde Rekić na broj mobitela 060 349 0312.

KOMENTARI:
Loading...