Najnoviji izvještaj Federalnog zavoda za statistiku objavljen ovih dana, a koji tretira statističke podatke koji su Zavodu dostavljeni za mjesec mart 2016. Godine, pokazuju da je bosanskokrupska općina ponovo zabilježila rast u zapošljavanju i samo tokom mjeseca marta 2016. godine broj zaposlenih je povećan  sa  3.060 na 3.121. Dakle novih 61 radnik je zaposlen  tokom mjeseca marta što u procentima u odnosu na prethodni mjesec pokazuje povećanje od  2 %.

Sve općine na području Unsko sanskog kantona zabilježile su blagi porast zaposlenosti koji se kreće  od 0,1 % u Bihaću do 1,3 % u Ključu, dok je pad zaposlenosti u mjesecu maju zabilježen u općinama Bužim i Velika Kladuša  gdje je 12 , odnosno 13 manje zaposlenih nego prethodnog mjeseca.

Od 148 novozaposlenih u Unsko-sanskom kantonu u mjesecu martu, 61 je iz Bosanske Krupe što u prosjeku iznosi 41,21 %.

Smanjen je broj onih koji su prijavljeni na Birou za zapošljavanje u Bosanskoj Krupi. Sada je taj broj  4783 i u odnosu na prethodni mjesec kada je bio 4.868  manji je za 85 tražilaca posla što je smanjenje za 1,7 %.

U toku mjeseca marta i prosječna neto plaća  na području bosanskokrupske općine je porasla  sa 765 na čak 785 konveribilnih maraka, što je skok od 2,8% . Kada znamo da je već duži period zamrznut porast plaća u javnom sektoru, onda sigurno raduje činjenica da je porast prosječnih plaća ostvaren u proizvodnji,  tj. u realnom sektoru što i jeste osnovni cilj svih reformi koje se rade i daju rezultate u općini Bosanska Krupa.  Gledano u novcu jedino grad Bihać ima veći prosjek plaće i on iznosi 817 konvertibilnih maraka, ali je u ovom gradu u martu zabilježen rast od samo 0,3%.

Bihać je najbliži  federalnom prosjeku koji je  845,00 KM. Najveći porast prosječne plaće u martu od 22,00 KM zabilježen je u Bosanskom Petrovcu i iznosio je 3%  te u ovoj općini sada iznosi  760,00 konvertibilnih maraka. Najniža prosječna plaća je u Cazinu i iznosi samo 716,00 konvertibilnih maraka.

U bosanskokrupskoj općini zabilježen je i pozitivan prirodni priraštaj. Tokom mjeseca marta rođeno je ukupno 28 novorođenčadi, od čega 16 djevojčica i 12 dječaka, a od početka godine rođeno je ukupno 51 dijete, tj. 26 dječaka i 25 djevojčica. Tokom marta umrlo je  16 građana bosanskokrupske općine, dok je u prva tri mjeseca umrlo 20 muškaraca i 26 žena. Ako gledamo cijeli Unsko-sanski kanton prirodni priraštaj u martu je negativan, jer je tokom marta umrlo 188 građana, a rođene su 182 bebe, dok je u prva tri mjeseca negativan trend još veći, jer je umrlo ukupno 494 građanina, a rođeno 394 djece.

KOMENTARI:
Loading...