U okviru akcije „Na današnji dan…“ koja ima za cilj promociju života i djela naznačajnijih bosanskokrupskih intelektualaca, pisaca, likovnih umjetnika i kulturnih radnika, u JU „Centar za kulturu, obrazovanje i informisanje“ Bosanska Krupa obilježen datum rođenja našeg velikog filozofa i intelektualca Safeta Krupića.

Tim povodom posjetiocima Gradske biblioteke podijeljen je informativno-edukativni materijal pripremljen za ovu prigodu, na kojem su istaknuti najznačajniji momenti iz života ovog Krupljanina, a u okviru istog uposlenici Gradske biblioteke danas su posjetili i MSŠ „Safet Krupić“, te tom prilikom prisustvovali kratkom historijskom času koji su pripremili učenici i profesori ove škole u čast intelektualcu-humanisti po kojem njihova škola nosi ime. Ovom prilikom učenicima su ukratko predstavljeni ciljevi akcije koju provodi Gradska biblioteka, te im je podijeljen i edukativni materijal.

S ciljem što većeg uključivanja i upoznavanja djece i omladine sa značajnim imenima iz naše sredine, u okviru ovog projekta edukativni materijal će biti dostavljen i u sve ostale škole na području naše općine.

Safet Krupić rodio se u Bosanskoj Krupi – Gornja Mahala, u uglednoj i svojevremeno bogatoj zemljoposjedničkoj begovskoj porodici Krupića, gdje je završio osnovnu školu. Rana smrt oca Huseinbega koji je bio načelnik, i događaji koji su za sloj malih muslimanskih posjednika nastupili poslije I svjetskog rata, natjerala je i Safetovu porodicu da živi veoma skromno i teško, nakon čega je njegova majka bila primorna prodati kuću u Bosanskoj Krupi i, zarad lakšeg školovanja svoje djece preseliti u Bihać. Rastao je i svoje prve utiske sticao u sredini u kojoj je bilo očito ekonomsko propadanje i bijeda, situacija politčkog bezizlaza i svakovrsnog zaostajanja i degradacije života, što je uveliko uticalo na kasnije tokove njegovog života i posebno na njegov snažni moralni senzibilitet.

Svoje školovanje nastavio je u Državnoj klasičnoj gimnaziji u Bihaću, ističe se kao uzoran učenik i završava kao jedan od najboljih u svojoj generaciji. Već kao gimnazijalac i vrlo mlad čovjek bio je intelektualno radoznao i zainteresiran, poznavao je i ulazio u pitanja politike i društva mnogo više i šire nego što to traži gimnazijski program i uzrast. Kao sasvim formirana intelektualna i moralna figura odlazi u Zagreb i upisuje filozofsku grupu predmeta na Filozofskom fakultetu koji je završio u redovnom roku i diplomirao 1934. godine. Za vrijeme studiranja isticao se , prije svega, u seminarskim raspravama i debatama na katedri za filozofiju, koje su u to doba predstavljale značajna poprišta legalnog intelektualnog i moralnog, a samim time i političkog sukobljavanja i odmjeravanja napredih ideja i stavova sa tada vladajućom ideologijom. Pokazivao je živi interes za sve što se oko njega događa i veoma je oštro i kritički marginirao i radikalno gledao na postojeće političke, ekonomske i kulturne prilike vremena, te opće stanje i perspektivu naroda.

Krupićevo djelo je po obimu malo, ali je izuzetno važno zbog bogatstva idejama i mnogostrukom sadržinom. Objavljivao je radove iz oblasti filozofije, umjetnosti i socijalnih i političkih odnosa. Neki od njegovih najznačajnijih radova su „Filozofija i nauka“, „Problem umjetnosti“, „Današnjica i mi“, „Problem umjetničke kritike“, „Nešto o nauci i naučnom radu“ i dr., a svoje radove objavljivao je u brojnim značajnim naučnim časopisima.

Zbog svojih naprednih ideja i revolucionarnog rada zasmetao je tadašnjoj vladajućoj ideologiji, te je stoga teško je dolazio do zaposlenja. Jedno vrijeme je radio kao profesor u Banja Luci gdje je 1942. godine uhapšen i po kratkom postupku sproveden u logor Jasenovac, a na sam dan Bajrama iste godine ubijen na najsvirepiji način.

U čast liku i djelu ovog velikog čovjeka 1968.god. Škola sa praktičnom obukom u Bosanskoj Krupi dobija naziv po njegovom imenu, a i danas nosi naziv MSŠ „Safet Krupić“. Ispred Doma kulture u našem gradu 2000. godine otkrivena je bista Safeta Krupića, a otkrili su je akademik Ivan Supek, predsjednik Lige humanista svijeta, zatim akademik Muhamed Filipović i direktor Doma kulture Bos Krupa gosp. Salih Suljanović.

Safet Krupić svojim djelom i životom privlačio je pažnju mnogih naših pisaca, istraživača i analitičara, a u Gradskoj biblioteci Bosanska Krupa možete naći sljedeća djela: „Safet Krupić – Marksistički filozof, kritičar i estetičar-Život, revolucionarni rad i djelo“ akademika Muhameda Filipovića i „Safet Krupić – Prema čovjeku“ dr. Borisa Kandića.

 

KOMENTARI:
Loading...