U organizaciji veterana policije MUP-a RBiH 1991-1995., u Bosanskoj Krupi je održan sastanak povodom osnivanja Saveza veterana policije koji će djelovati na području Unsko-sanskog kantona.

Osnivači ovog Saveza bi bila udruženja veterana ratnog sastava policije koja djeluju na području Unsko-sanskog kantona, a cilj osnivanja ovog Saveza je prvenstveno radi omasovljavanja i udruživanja članstva na višem nivou, reprezentativnosti kod Vlade USK i resornog ministarstva. Upravni odbori saveza matičnih udruženja imaju zadatak da se očituju o interesu za osnivanje saveza bez interesa o bilo kakvom političkom interesu ili angažmanu. Upravnim odborima je ostavljeno prostora do kraja januara 2019. godine da se donesu stav o osnivanju Saveza veterana ratnog sastava policije.

Loading...