Sve češći zvuci nezadovoljstva dolaze iz sindikalnih organizacija širom Bosne i Hercegovine, pa tako i iz jednog od najvećih kantonalnih preduzeća u kojem je posljednji sastanak Sindikata i uprave bio usijan do te mjere da je morala reagovati i policija.

Naime, u ŠPD Unsko-sanske šume krajem augusta mjeseca je Sindikat usvojio zaključke i zahtjeve koji će biti upućeni prema upravi, a prema zaključcima neispunjavanje njihovih 9 zahtjeva značio bi i štrajk uposlenika.

Prema riječima Šertovića, jednog od 9 povjerenika SIndikata, zaključci su doneseni jednoglasno i stav Sindikata je jednoglasan i jasan. On je za portal USN.ba kazao da je na jednom od sastanaka sa upravom, generalni direktor ŠPD “Unsko-sanske šume” kazao kako nije sporno da zahtjevi budu ispunjeni, te da Sindikat mora samo jasne smjernice za ispunjenje zahtjeva dati.

Nakon sastanka Sindikata na kojem je jednoglasno usvojeno 9 zahtjeva, članovi su zatražili sastanak na kojem bi se konačno definirali koraci ka ispunjenju tih zahtjeva. Međutim, u obećanom periodu za održavanje sastanka od 18.-22. septembra direktor nije bio u mogućnosti održati dogovoren sastanak, da bi tek nakon pritisaka povjerenika sastanak bio održan u prostorijama GMO u B. Petrovcu.

Ovom sastanku su prisustvovali predsjednik KO Sindikata Didović, povjerenik iz Bihaća – Kozilaca, povjerenik iz B. Krupe – Šertović i povjerenik iz S. Mosta Bahtić.

Zahtjevi SIndikata su bili da se ispoštuje plan i program ŠPD “Unsko-sanske šume” koji je usvojen na Skupštini USK i da se radnicima poveća satnica sa 2.7 na 3.0 KM, te da se isplati razlika toplih obroka koji su umanjeni zbog oporezivanja sa 12,5 na 8,3 KM. Iako je provitno bilo obećano da će ovi zahtjevi biti ispunjeni, prema riječima sindikalnog povjerenika, direktor Mešić je kazao kako nije moguće ispoštovati plan u smislu da se satnica poveća sa 2,7 na 3,0 KM, te još niz zahtjeva koje nije moguće ispoštovati. Svakako da povjerenici su imali kontra stav u ovom pitanju, da bi na to direktor naredio da se pozove policija kako bi “odstranila” najglasnije predstavnike Sindikata.

Naš sagovornik je iznenađen ovakvom reakcijom direktora, jer je na dosadašnjim sastancima pokazivao potpuno suprotno lice. Ovakvim ishodom sastanka, povjerenici će u toku sedmice upoznati svoje članostvo, da bi nakon togaa održali sjednicu Kantonalnog odbora i zauzeli konačane stavove, a ne isključuje se mogućnost štrajka koji je najavljen krajem prošlog mjeseca.

 

Usn.ba

KOMENTARI:
Loading...