Jučer je u Bosanskoj Krupi o organizaciji općine Bosanska Krupa i PLOD Centra  održan drugi po redu poslovni dan „Obrazovanje u funkciji privrede“. Ovo poslovno druženje  upriličeno je u sklopu realizacije aktivnosti projekta „Unapređenje poslovne zone Pilana“

PLOD Centar, čija je uloga da unaprijedi servise postojećim investitorima, kroz osiguranje ekspertize u oblasti razvoja poslovanja i konkurentnosti, jučer je u Bosanskoj Krupi u suradnji sa Općinom i i predstavnicima GOLD projekta,  a u skladu sa potrebama privatnog sektora pokrenuo aktivnosti koje imaju za cilj jačanje konkurentnosti radne snage na području Općina Bosanska Krupa.

Zaključci koji su jednoglasno doneseni govore da je nužno potrebno formiranje  strukovnog vijeća sastavljenog uglavnom od predstavnika poslodavaca u općini Bosanska Krupa. Ovako formirano strukovno vijeće bi imalo za  cilj kreiranje nastavnih planova i programa prema potrebama poslodavaca, poboljšanje uvjeta za izvođenje praktične nastave, a u svrhu konkurentnije radne snage i zapošljavanja.

Prijeko potrebnim ključni akteri ovog događaja smatraju i kreiranje mjera za razvoj konkurentnosti radne snage putem obrazovanja odraslih. U okviru ovog zaključka Općina Bosanska Krupa i PLOD  Centar će u narednih mjesec dana snimiti potrebe poslodavaca i u skladu sa raspoloživim resursima podržati realizaciju programa edukacije i stručnog usavršavanja postojećih uposlenih i/ili novo usposlenih.

Ove aktivnosti se provode u okviru projekta “Unapređenje poslovne zone Pilana”, a kojeg financiraju Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, SDC i općina Bosanska Krupa.

KOMENTARI:
Loading...