Danas je u Bosanskoj Krupi održan još jedan sastanak bosanskokrupskog Lokalnog tima Asocijacije srednjoškolaca Bosne i Hercegovine gdje su sredjoškolci, mladi aktivisti, još jednom pokazali odanost i poštovanje prema svojoj domovini.

Na sastanku su diskutovali o mnogobrojnim temama koje su se, između ostalog, ticale historijskog razvitka Bosne i Hercegovine i unaprijeđenja života mladih te obrazovnog sistema.

Na kraju sastanka su kroz grad pronosali zastavu Bosne i Hercegovine.

KOMENTARI:
Loading...