U ponedjeljak,11.jula 2016.godine, navršava se dvanaest godina od smrti ratnog komandanta 511.slavne bbr, brigadnog generala Vojske Federacije BiH Mirsada Sedića.

General Mirsad Sedić rođen je 4.januara 1956.godine u Arapuši, općina Bosanska Krupa.
Vojnu gimnaziju završio je u Mostaru a Vojno-tehničku vazduhoplovnu akademiju 1977.
godine u Sarajevu. Početkom 1992.godine uključio se u odbrambeno-oslobodilačke jedinice Armije Republike Bosne i Hercegovine.

U vrijeme rata bio je zamjenik komandanta 5.Korpusa i sa te je funkcije, po vlastitoj odluci, došao na čelo komande 511.slavne nakon pogibije komandanta Mirsada Crnkića.

Sjećamo se i sad riječi generala Mirsada Sedića od 17.septembra 1995. iz slobodnog grada Bosanska Krupa „ da je 511.slavna brigada u sadejstvu sa jedinicama 505.viteške i 503.slavne brigade, nakon 1244 ratna dana oslobodila grad Bosansku Krupu i time izvršila svoj vojnički, ljudski i historijski zadatak i vratila se kući.“

General Mirsad Sedić odlikovan je Ordenom za vojne zasluge sa srebrnim mačevima 1998.godine kao pripadnik Zajedničke komande Vojske Federacije BiH i ratnim priznanjem značkom „Zlatni ljiljan“ 1996.godine, kao pripadnik 511.slavne brdske brigade.

Posthumno, 2004.godine, generalu Mirsadu Sediću, dodijeljeno je najviše općinsko priznanje Plaketa „17.septembar“ za izuzetan doprinos u oslobađanju općine Bosanska Krupa, značajan doprinos u razvoju općine u postratnom periodu te značajan doprinos u ustrojstvu jedinstvenih Oružanih snaga u BiH.

Smrt ga je zatekla kao penzionisanog generala Vojske Federacije BiH a njegov mezar je u haremu Alipašine džamije u Sarajevu.

Povodom 12-te godišnjice od smrti ratnog komandanta 511.slavne bbr generala Mirsada Sedića proučiće se tevhid pred njegovu dušu u subotu, 9.jula, nakon podne namaza u džamiji u Arapuši. Tevhid organiziraju MZ Arapuša sa porodicom Sedić pod pokroviteljstvom načelnika općine Armina Halitovića.

Inače, Općinsko vijeće Bosanska Krupa je prije dvije godine donijelo Odluku o dopuni odluke o utvrđivanju značajnih datuma za općinu Bosanska Krupa kojom je 11.juli – Dan obilježavanja godišnjice smrti ratnog komandanta 511.slavne brdske brigade generala Mirsada Sedića, utvrdilo kao značajan datum za općinu Bosanska Krupa.

Senada Avdagić

KOMENTARI:
Loading...