Osam dana nakon što su održali izbornu skupštinu Omladinskog saveza, ASDA općinski odbor Bosanska Krupa proteklog vikenda je u Maloj sali Doma kulture održao izbornu skupštinu i unutar Asocijacije žena ASDA.

Funkciju predsjednice u narednom mandatnom periodu obavljaće dosadašnja vršiteljica dužnosti Selma Novkinić, dok će potpredsjednica Asocijacije žena ASDA Bosanska Krupa biti Elvira Mehić, inače vijećnica ove stranke u Općinskom vijeću Bosanska Krupa.

Izbor predsjednice, potpredsjednice kao i članica izvršnog odbora obavljen je aklamacijom delegata čije prisustvo je konstatovalo radno tijelo. Zahvaljujući ukazanom povjerenju, sada predsjednica Asocijacije žena ASDA Bosanska Krupa, Selma Novkinić kazala je da su u kratkom periodu svog rada djelvoali u pravcu uspostavljanja mjesenih odbora, a da će u narednom periodu fokus biti na daljnjoj izgradnji, jer su kako je rekla temelji udareni.

Žene zasigurno mogu mnogo učniti na poboljšanju kvaliteta života, jer obavljaju najčasniji i najteži zadatak, a to je da kao stub porodice rade na odgoju djece odnosno budućih nosioca razvoja ove zemlje. Jasminka Durić, vijećnica OV Cazin iz reda ASDA čestitala je novoizabranom rukovodstvu i osvrćući se na ljepote i potencijal Bosanske Krupe kazala je da žene svojim zalaganjem i svojom vizijom sigurno mogu doprnijeti boljem razvoju sredine u kojoj živimo. Predsjednik OO ASDA Tahir Nuhić ističući svjesnost snage žena u borbi za bolji život pozvao je da budu i dalje aktivne i zajedno sa kapacitetom kojeg ima ASDA krenu u stvaranje boljih uslova života na USK-a i šire, jer dosadašnja vlast niti hoće niti zna da vodi ovaj narod ka prosperitetu ponavljajući kako je došlo vrijeme da ova stranka preuzme liderstvo  svoje ruke i narodu ponudi jedan drugačiji i kvalitetniji koncept od dosadašnjeg, jer “Izradili smo povjerenje, sada gradimo budućnost zajedno ” – kažu u OO ASDA Bosanska Krupa.

Renata Sedić/Radio BK

KOMENTARI:
Loading...