Na adresu portala nakon današnje sjednic OV Bosanska Krupa saoćenje od OO DF Bosanska Krupa a isto prenosimo u cjelosti:

“Obzirom da je od strane kluba vijećnika DF Bosanska Krupa tačnije našeg vijećnika Jasenka Šertovića na sjednici općinskog vijeća od 30.12.2016 godine pokrenuta inicijativa te prikupljen dovoljan broj potpisa vijećnika za održavanje tematske sjednice na temu sporta u općini Bosanska Krupa, ovim putem obavještavamo sve građane općine Bosanska Krupa, Sportski savez općine Bosanska Krupa, sportske kolektive te sve sportske radnike u općini Bosanska Krupa koji rade i djeluju u sportskim klubovima na našoj općini, izvače mlade iz kafića te da taj posao rade volonterski, da ni danas a nakon tri mjeseca ista sjednica nije zakazana, iz čega se može zaključiti da većina u općinskom vijeću na čelu sa predsjedavajućim općinskog vijeća Tahirom Nuhićem ne brine za mlade niti za sport u općini Bosanska Krupa, ali kad je trebalo da se odlučuje o njegovoj profesionalizaciji i pozamašnoj plati koja iznosi cca 2.500,00 KM te su se odluke donijele ekspresno. Imajući u vidu ovakav odnos većine u Općinskom vijeću i predsjedavajućeg Općinskog vijeća Tahira Nuhića sportu i mladima u općini Bosanska Krupa se ne smiješi svijetla budućnost.

U Bosanskoj Krupi: 10.03.2017.godine

Povjereništvo
OO DF Bosanska Krupa

Komentari: