Na današnju objavu priloga iz Kabineta načelnika općine Bosanska Krupa, a koji se odnosio na jučer održanu vanrednu sjednicu Općinskog vijeća Bosanska Krupa, pristigla je reakcija “dvotrećinske većine” koju prenosimo u cjelosti:

Vezana vijest: Općinsko vijeće Bosanska Krupa preispitivalo ranije donesene odluke: Imenovali komisiju pa shvatili da ona ne postoji

“U skladu sa Statutom općine Bosanska Krupa općinski načelnik Halitović je zatražio preispitivanje Odluka o razrješenju predsjednika i članova upravnih odbora JU: Centar za kulturu i Centra za socijalni rad, te Odluka o imenovanju članova skupština JP 1O Juli, Radio Bosanska Krupa i Veterinarska stanica. Zbog toga je i održana vanredna sjednica što je jedino tačno u saopćenju koje je izišlo iz Kabineta Halitovića a sve ostalo je neistina. Očigledno je da se Općinskom načelniku nisu svidjele ovakve odluke nove većine SDA-ASDA u Općinskom vijeću koja želi da se ovlasti i ingerencije vrate njima. Zašto Halitović reaguje na ovakav način? Razlog je jednostavan: jedna osoba je šef Kabineta Općinskog načelnika, predsjednica komisije za javne nabavke, predsjednik Upravnog odbora Centra za kulturu, te je i ponekad šef službe a jako je bliska Načelniku . Zakon o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH kojeg spominje Halitović je doživio izmjene i dopune u kojem jasno stoji ko je ODGOVORNI ORGAN. Odgovorni organ je onaj koji je osnovao javnu ustanovu a u ovom slučaju je to Općinsko vijeće, te je s toga vijeće i razriješilo članove upravnog odbora JU.

Što se tiče Javnih preduzeća Halitović je naveo da članovi skupština nisu imenovani u skladu sa Odlukom o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje predsjednika i članova skupština javnih preduzeća u općini Bosanska Krupa. Pomenutu Odluku Halitović navodi da je općinsko vijeće donijelo na osnovu Zakona o privrednim društvima i Zakona o javnim preduzećima što nije tačno. Ni u jednom pomenutom Zakonu ne stoji da Načelnik predlaže članove skupština Javnih preduzeća. Pomenutu Odluku mu je donijela tadašnja većina s kojom je upravljao Halitović i od 2008. do 2016. je on i Izvršna i Zakonodavna vlast u Bosanskoj Krupi. BITNO JE NAPOMENUTI da je nova većina SDA-ASDA na II redovnoj sjednici poštovala ovu Odluku i dozvolila da općinski Načelnik predloži kandidate za Skupštine Javnih preduzeća, što je i učinio. Njegovi članovi Gerzić Husein, Hafizović Amir nisu dobili podršku Komisije za izbor i imenovanje te ih Vijeće nije ni uzelo u razmatranje. Halitović je naveo da bi donesene Odluke mogle proizvesti nepopravljivu štetu po općinu Bosanska Krupa što je jos jedna u nizu njegovih neistina. Isti je znao da se u JP Radio Bosanska Krupa već duže vrijeme rade nezakonite radnje po pitanju imenovanja v.d. direktora JP Radio Bosanska Krupa koji je falscifikovao diplomu o završenom studiju žurnalistike u Zagrebu, te je cijeli slučaj zavrsio epilogom Pravosnžznom sudskom presudom. Razlog ovih njegovih aktivnosti vjerovatno jeste pokušaj opstrukcije otkrivanja ovakvih i sličnih radnji u Javnim ustanovama i Javnim preduzećima općine Bosanska Krupa, gdje je Halitović u proteklih osam godina imao apsolutnu kontrolu rukovođenja i odabiranja podobnih kandidata. Sadašnja većina SDA-ASDA u općinskom Vijeću želi stati u kraj ovakvom netransparentnom ponašanju i odlučivanju sto očigledno ne ide u prilog Halitoviću.”

Dvotrećinska većina u OV Bosanska Krupa

Komentari: