Razvojna agencija USK u okviru EU projekta „Razvoj inovacija i privlačenje investicija u USK – BINOVA“ privodi kraju rekonstrukciju i adaptaciju objekta u kojem će se nalaziti Centar za podršku inovacijama (BSC centar), a koja će biti završena u narednih 60 dana.

Projekt „Razvoj inovacija i privlačenje investicija u USK – BINOVA“ implementira RA USK, a partneri na projektu su Vlada USK, Općina Bosanska Krupa, Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću i PLOD centar, dok su preostale općine sa područja USK pridluženi članovi projekta. Ukupna vrijednost projekta je 1.224.779,86 KM,

Generalni cilj projekta je stimulirati ekonomski rasti i novo zapošljavanje u USK kroz poboljšanje operativnog okvira za sektor MSP u USK i poboljšanje poslovnog okruženja kroz bolju infrastrukturu. Specifični cilj projekta je unaprijediti poslovno okruženje i povećati konkurentnost lokalne privrede u USK kroz razvoj poslovne infrastrukture, te uspostavu i razvoj BSC centra putem kojeg će se pružati podrška MSP sektoru u USK.

Planirano trajanje projektnih aktivnosti je 25 mjeseci, odnosno do januara 2016. godine, a nakon završetka projekta BSC centar će nastaviti sa pružanjem preduzećima, uglavnom u metaloprerađivačkom, drvnom i IT sektoru.

Uspostava Centra za podršku inovacijama (BSC centar)
krajinausrcuNET_1425391362560362996BSC centar će se uspostaviti u poslovnoj zoni „Pilana“ u Bosanskoj Krupi u prostoru od cca 700 m2, koji će biti adaptiran i opremljen najsavremenijom opremom. Rekonstrukcija i adaptacija objekta u kojem će se nalaziti BSC centar su u završnoj fazi.

Završetak radova na rekonstrukciji i adapaciji objekta je planiran za sredinu aprila 2015. godine, a nakon toga slijedi njegovo opremanje, dok će BSC centar u punom kapacitetu biti stavljen u funkciju krajem maja 2015. godine. Dok je u toku rekonstrukcija i adaptacija objekta, RA USK u suradnji sa partnerima radi na uspostavi upravljačke strukture BSC centra, kao i na kreiranju neophodne dokumentacije za funkcioniranje BSC centra.

Uspostava i pružanje podrške razvoju MSP

BSC centar će pružati dvije grupe usluga, i to tehničku podršku poduzetništvu i programe stručnog usavršavanja radne snage prema stvarnim potrebama privrede. BSC centar će pružati čitav niz programa podrške malom i srednjem poduzetništvu koji će biti bazirani na znanju, savremenim tehnologijama, suradnji sa ključnim akterima u lokalnoj zajednici i stvarnim tržišnim potrebama. Kreirani instrumenti  podrške će biti dostupni svim privrednim subjektima u USK.

„Očekujemo da BSC do kraja godine podrži  najmanje 60 MSP iz USK“ istakao je direktor RA USK Haris Komić.

KOMENTARI:
Loading...