16.7 C
Bosanska Krupa
Nedjelja | 14. Augusta 2022.

R A S P I S za utrku kajaka u Bosanskoj Krupi

O R G A N I Z A T O R I
– KANU KLUB KORMORAN BOSANSKA KRUPA
DATUM: 21.07.2018.

L O K A C I J A S T A Z E
Bosanska Krupa, od Crnog jezera do centra grada tj. drvenih mostova. Staza trasirana u dužini cca 5000 metara, težina vode 1 – 2 za seniore, za ostale kategorije cca 1000 metara u centru grada težina vode 1.

D I S C I P L I N E

– Veterani
– Seniori
– Juniori
– Kadeti (U16)
– Pioniri
– Cure (U16)
– Cure preko 16 god

Kadeti, pioniri i cure U16 veslaju u slalom

NAGRADE
Seniori:
1. mjesto 150 KM
2. mjesto 100 KM
3. mjesto 50 KM

Veterani, Juniori, kadeti, pioniri, cure U16 i starije cure: 1. mjesto 50 KM

Učešče: Besplatno

S A S T A N A K
U subotu 21. jula, u 10:30 sati kod drvenog mosta u Bosanskoj Krupi će se obaviti sastanak vođa ekipa i podjela startnih brojeva.

V R I J E M E S T A R T A
Start spusta: u 13:00 sati mlađe kategorije a poslije njih stariji

PROGLAŠENJE POBJEDNIKA OD 21 SAT

SPONZOR:

Boreas d.o.o. Kreševo, Karlovačko

P R I J A V E
Moguće slanje prijava:
Mailom: kanuklubkormoran@gmail.com

ROK ZA PRIJAVE: do 20. 7. 2018. do 18:00 sati

U P O Z O R E N J E
Svi natjecatelji startaju na vlastitu odgovornost. Organizator ne snosi nikakvu odgovornost za eventualnu učinjenu direktnu ili indirektnu materijalnu štetu ili ozljedu natjecatelja.

Najnovije

- Oglas -

Povezani članci