Članica Inicijative Građanke za ustavne promjene, Organizacija Glas žene iz Bihaća, održala je danas uličnu akciju u Općini  Bosanska Krupa ,sa početkom u 10 h, na kojoj je građankama i građanima prezentirana Incijativa, te Platforme ženskih priorteta za ustavne promjena sa amndmanima na Ustav BiH.

Cilj održavanja ulične akcija jeste upoznavanje građanki i građana s djelovanjima Inicijative kao i ukazivanje na nužnost otvaranja procesa ustavnih reformi. Na ovaj način nastojimo aktualizirati pitanje ustavnih reformi i ukazati na kontinuirano diskriminaciju žena u Ustavu BiH kao najvišem pravnom aktu.

Građanke i građani Bihaća danas se su upoznali sa prioritetima Incijative “Građanke za ustavne promjene”:

  1. Upotreba rodno-odgovornog jezika u Ustavu BiH;
  2. Uvođenje afirmativnih mjera u Ustav BiH radi postizanja pune rodne i polne ravnopravnosti;
  3. Proširenje postojećeg Kataloga prava odredbama vezanim za jedinstvenu zdravstvenu, socijalnu i porodičnu zaštitu;
  4. Veća sudska i pravna zaštita ljudskih prava i sloboda;
  5. Princip direktne demokratije primijenjen na proces ustavne reforme.

Građanke i građani  imali su priliku svojim potpisom podržati Inicijativu „Građanke za ustavne promjene „ i na taj način postati podržavateljice i podržavatelji inicijative Građanke za ustavne promjene.

 

(Izvor: Press služba Glas žene Bihać)

KOMENTARI:
Loading...