Pozivaju se svi demobilisani borci sa područja općine Bosanska Krupa, da dana 24.06.2016 godine u 18,00 sati u velikoj sali Doma Kulture u Bosanskoj Krupi, prisustvuju skupu demobilisanih boraca općine Bpsanska Krupa i USK-a.

Na skupu će se razmatrati dostignuti stepen aktivnosti u provođenju Rezolucije o boračkim pravima, te u davanju snažne podrške Rezoluciji i onome što ona obezbijeđuje u smislu dostignutih prava demobilisanih boraca.

Privremeni koordinacioni Savjet za provođenje Rezolucije boraca
Federacije Bosne i Hercegovine
Opcine Bosanska Krupa

KOMENTARI:
Loading...