DRUŠTVO “KRUPA KABINE” D.O.O. BOSANSKA KRUPA POZIVA SVE ODGOVORNE, POUZDANE I MOTIVIRANE OSOBE KOJE SE ŽELE PROFESIONALNO RAZVIJATI DA SE PRIJAVE NA
J A V N I O G L A S
ZA PRIJEM ZAPOSLENIKA U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME

I- NAZIV RADNOG MJESTA: ELEKTRIČAR NA ODRŽAVANJU – 1 IZVRŠITELJ

II- OPIS POSLOVA: OBAVLJA SVE POSLOVE IZ DJELATNOSTI DRUŠTVA U OKVIRU SVOJE STRUKE, IZVODI RADOVE ODRŽAVANJA NA NISKOM NAPONU, IZVODI RADOVE ODRŽAVANJA ELEKTRIČNIH INSTALACIJA, PRATI I STRIKTNO PRIMJENJUJE PROPISANE STANDARDE I PRAVILNIKE, VODI EVIDENCIJE O IZVRŠENIM POSLOVIMA, RUKUJE KOTLOVSKIM POSTROJENJIMA, ČUVA I ODRŽAVA OPREMU U ISPRAVNOM I UREDNOM STANJU, OBAVLJA DRUGE POSLOVE U SVOJOJ STRUCI PO NALOGU NADLEŽNOG RUKOVODIOCA, PRIMJENJUJE MJERE ZAŠTITE NA RADU I POŽARNE ZAŠTITE.
III – USLOV: SREDNJA STRUČNA SPREMA – ELEKTRIČAR, ELEKTROTEHNIKA ILI DRUGI ELRKTRO SMJER.

IV- TRAŽENE SPOSOBNOSTI:
– SAMOSTALNOST U RADU KAO I RAD U TIMU
– DOBRE ORGANIZACIJSKE VJEŠTINE
– ŽELJA ZA DALJIM UČENJEM I USAVRŠAVANJEM
V- NUDIMO VAM:
– ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NA RAZDOBLJE DO TRI MJESECA UZ PROBNI RAD U TRAJANJU OD 30 DANA SA NAMJEROM PRODUŽETKA UGOVORA NA NEODREĐENO VRIJEME,
– RAD U POTICAJNOJ I UGODNOJ ATMOSFERI
– EDUKACIJU I STRUČNO USAVRŠAVANJE
– PRILIKU ZA LIČNI I PROFESIONALNI RAST I RAZVOJ
POZIVAJU SE SVI ZAINTERESIRANI KANDIDATI KOJI ISPUNJAVAJU NAVEDENE USLOVE DA PRIJAVU SA KRAĆOM BIOGRAFIJOM POŠALJU NA ADRESU:
“KRUPA KABINE” D.O.O.
ULICA UNSKA B.B.
BOSANKA KRUPA
ILI NA E-MAIL ADRESU: KRUPA@KK-CAB.COM
OGLAS OSTAJE OTVOREN DO POPUNE RADNOG MJESTA.
VIŠE INFORMACIJA MOŽETE DOBITI NA BROJ TELEFONA: 037/470-026

KOMENTARI:
Loading...