Načelnik Općine Bosanska Krupa Armin Halitović i direktorica firme Velić-kop Senada Velić potpisali su danas ugovor o izvođenju zemljanih radova na vodovodu u Jezerskom, odnosno izgradnji dijela sekundarne mreže u Jezerskom i Gornjim Selimagićima.

Vodovod za Pištaline, Jezerski, Mahmić Selo i dio Ljusine u bosanskokrupskoj općini dug je 24 kilometra. Radovi na iskopima, postavljanju cijevi, rezervoarima i prepumpnim stanicama počeli su u martu 2011. godine. Finansiran je sredstvima Svjetske banke kod koje se pod povoljnim uslovima zadužilo Javno komunalno preduzeće „10. Juli“. U primarnu mrežu investirano je 3.500.000 konvertibilnih maraka. Nije se mnogo čekalo na početak izgradnje sekundarne mreže.

– Imaju već četiri godine da smo mi završili primarni vodovod na potezu Pištaline – Jezerski – Mahmić Selo. Općina Bosanska Krupa je iz svog vlastitog budžeta od tada samo u sekundarnu mrežu uložila blizu 300 hiljada maraka, najviše u novcu a nešto i u materijalu koji smo obezbijedili za izvođača a to je JKP „10. Juli“. Danas smo potpisali ugovor za 1200 m sekundarne mreže na području Gornjih Selimagića i Starog grada u Jezerskom – kaže načelnik Halitović.

Načelnik ističe da se izgradnja sekundarne mreže u saradnji sa JKP „10. Juli“ nastavlja, ali da obim i lokacija tih poslova zavise isključivo od interesovanja mještana.

Vodovod za Pištaline, Jezerski, Mahmić Selo i dio Ljusine je jedan od najznačajnijih i najskupljih infrastrukturnih projekata u poratnom vremenu. I nije jedini koji se proteklih godina gradio. Osim ovoga izgrađena su još dva vodovoda čime je omogućeno da skoro kompletna općina Bosanska Krupa bude obuhvaćena pitkom i zdravstveno kontroliranom vodom.

Izvođač danas ugovorenih radova se obavezuje da će sa izvođenjem početi odmah po uvođenju u posao, a da će radove okončati u roku od trideset radnih dana.

4 3 2 1

KOMENTARI:
Loading...