Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine objavila je konačne rezultate popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini provedenog 2013. godine.

Prema popisu, u BiH živi 15,43 posto Hrvata, što je manje za dva posto u odnosu na popis iz 1991. godine. Procenat stanovništva koje se nije izjasnilo u nacionalnom smislu je 0,77 posto.

U FBiH živi 70,4 posto Bošnjaka, 22,4 posto Hrvata i 3,60 posto Srba.

U Republici Srpskoj živi 81,51 posto Srba, 2,41 posto Hrvata i 13, 99 posto Bošnjaka.

U Distriktu Brčko živi 42,36 posto Bošnjaka, Hrvata 20,66 i Srba 34,58 posto.

Od ukupnog broja stanovnika 59,4 posto čine žene, a 40,6 posto su muškarci.

Na Unsko-sanskom kantonu živi 273.261 stanovnik. U Bosanskoj Krupi je 25.545, a od toga je 12.997 žena i 12.548 muškaraca. Bošnjaka u Bosanskoj Krupi je 23.578, Hrvata 66, Srba 1.260. Nije izjašnjeno ukupno 106 stanovnika, ostalih ima 494 dok je 41 osoba nepoznato.

U dole tabeli pogledajte i ostale gradove USK-a:

dsvsvsdv

KOMENTARI:
Loading...