Zbog planiranih radova Podružnice ED Bihać-PJ Bosanska Krupa na redovnom održavanju  elektroenergetskih objekata,  doći će prekida u isporuci električne energije kupcima,

Dana 24.10.2016.god.

od 09:00 do 16:00  sati za trafopodručja: Manda, Varmezi, Kajtezi, Donja Bukovska, Gornja Bukovska,

Istog dana

od 09:00 do 09:30 i od 16:00 do 16:30 sati za kupce trafopodručja  Gornja Ljusina, Bešići, Vrletnica, Redak, Hasanagića Selo, Ćevanuše.

Dana 25.10.2016.god.

Od 10:00 do 13:00  sati za trafopodručja: KLOSTER MEIER MAJDAN, Crno Vrelo, Drenova Glavica, Gornja Ljusina, Ljusina Škola, PILANA LJUSINA, Voloderi, Johova dolina, Orašje, Otoka-Škola, Mujagići, Podmračaj, Crkvina, Bešići, Vrletnica 2, Redak, Ćevanuše, Manda, Varmezi, Kajtezi, Donja Bukovska, Gornja Bukovska, Otoka Centar, Baštra 5, 2 i 4, SERVIS BAŠTRA, STOLARIJA ALIDŽA, Smrdan, Prokop, Dare, Glodina, Rašete, Grkovac, Vajagića Brdo, Ivanjska Centar, Donja Ivanjska 1 I 2, Lončarevac.

 

KOMENTARI:
Loading...