U Bosanskoj Krupi je održana 36. redovna sjednica Općinskog vijeća Bosanska Krupa. Na predloženom dnevnom redu bilo je ukupno  8 tačaka ali je prije samog usvajanja Dnevnog reda  dopunjen sa tačkama Prijedlog za podršku sanaciju niskonaponske  mreže u MZ  Ljusini  te Prijedlog za izmjenu sastava radnih tijela općinskog vijeća.

Odmah po predlaganju novih tačaka Dnevnog reda  Klub SDP-a je tražio desetominutnu pauzu kako bi se upoznao sa  novim prijedlogom sastava radnih tijela  koji je predložio Klub nezavisnih vijećnika DF-a u kojem od 36.sjednice  djeluje i doskorašnji član Kluba SDP-a Bešić Sulejman. Nakon pauze oba prijedloga su usvojena  a kao prva tačka poslije Vijećničkih pitanja  stavljena je upravo tačka Prijedlog  rješenja o izmjenama i dopunama Rješenje o imenovanju.

U okviru vijećničkih pitanja prvo su pročitana pisma Plenuma građana kojim podsjećaju na preuzete obaveze  poslije ferbuarskih protesta  i  menadžmeta  Doma zdravlja  u kojem se ističe teška i gotovo bezizlazna situacija u Domu zdravlja Bosanska Krupa  koji je trenutno u dubiozi većoj od 690.000 maraka a sve zahvaljujući neredovnoj i nedovoljnoj  doznaci sredstava iz Zavoda zdravstvenog osiguranja.

Potom je postavljen veliki broj vjećničkih pitanja od kojih je većina bila općinskom načelniku i on je na njih odmah odgovarao pa je na ovaj uvodni dio Općinskg vijeća potršeno gotovo 90 minuta. Potom se prešlo na prvu tačku Dnevnog reda Prijedlog rješenja o izmjenama i dopunama Rješenje o imenovanju. U prijedlogu je umjesto članova SDP-a koji su uglavnom bili nosioci rada u komisijama  predloženi članovi drugih stranaka koje su sada članovi nove parlamentarne većine koji dolaze iz SDA, ASDA, DF-a i  SBB a ali su iz pojedinih komisija zamjenjeni i članoci SDA.

Članovi SDP-a su uglavnom raspoređeni u komisije koje su manje značajne i sastaju se tek nekoliko puta u toku godine. Nakon diskusije u kojoj su uglavnom učestvovali vjećnici SDP-a i SDA , predsjednik Kluba vjećnika SDP-a se izjasnio da vjećnici SDP-a ubuduće neće učestvovati u radu komisija  te najavio da će već na slijedećoj sjednici pokrenuti  inicijativu da se kao što je već trend na višim nivoima vlasti, prestane plaćanje komisja i svih drugih radnih tijela općinskog vijeća a sve u skladu sa izglasanim mjerama štednje, potom se pristupilo glasanju i novi prijedlog sastava radnih rijala  je dobio potrebnu većinu.

Na ovoj sjednici poslije dva povlačenja konačno je na raspravu došao i Prijedlog Budžeta općine Bosanska Krupa  za 2015.godinu. Oćinski načelnik ga je predložio u visini od  6. 884. 843 KM i za 381.400 KM je većei u odnosu na izvršenje Budžeta za 2014. godinu koje je bilo  u visini 6.493.443. Kroz diskusiju se moglo čuti da je iznos Budžeta za 2015. godinu preambiciozan ali je to podsticaj da se on i ostvari. U diskusiji predsjednika Kluba DF Zaharija Mesić Budžet je pohvaljen i pozitivnim je ocjenjeno da  nisu smanjivana sredstva za poljoprivredu i za sport zatim da su povećana sredstva za Centar za socijalni rad i da bi se možda trebala povećati sredstva za uredjenje Starog grada.

Predsjednik Komisije za finansije i budžet Suljo Suljić  je izrazio svoju skepsu da će se budžet ispuniti i rekao da je on na komisiji glasao protiv ovakvog Budžeta ali da je ipak većinom glasova taj Budžet dobio prolaz na komisiji.

Hamdija Grošić je podržao diskusiju gospodina Suljića i mišljenja je da  se budžet neće ostvaririti te da će poslije šestog ili sedmog mjeseca funkcionisanje Jedinstvenog općinskog organa uprave doći u pitanje. On je konstatovao da nisu raspravljani njegovi manadmani koje je dostavio i kojima je mislio poboljšati Budžet ali ti amandmani nisu stigli na vrijeme pa ih je predložio na samoj sjednici.

Sulejman Bešić je rekao da je ovaj Budžet na nivou iz 2008. godine i da je tek nešto veći te misljenja je da je Budžet morao biti osjetno veći ali da će ga on ipak zbog niza pozitivnih stvari i hitnih potreba podržati.

Husein Gerzić je iznio svoje viđenje Budžeta i rekao da je načelnik išao na tvrdo i realno budžetiranje i da će i pored niza primjedbi glasati za ponuđeni Budžet. Mirsad Jusić je rekao da je ko ponudio ovakvo izvršenje prije pola godine svi bi digli ruku a vidljivo je da je Budžet upravo ispunjen u potpunosti i rekao da je načelnik realno planirao i ovu godinu te iznio niz pohvala na ponuđeni prijedlog.

Posebno je pohvalio uvođenje naknada za korištenje narodnog dobra za općine Cazin i Bužim koje odlažu smeće na području općine Bosanska Krupa. Salih Šabić iz SDA je rekao da je Budžet 20 miliona da bi sigurno bilo zamjerki i ustvrdio da je Budžet  realan te da od njega zavise i mnogi drugi Budžeti te da su nečiji prijedlozi za smanjenje plaća uposlenim u Općini van svake pameti jer i oni  imaju svoje porodice i  trebaju imati adekvatna primanja za ono što rade.

Predsjedavajući Općinskog vijeća Ćazim Kasić  je utvrdio da se većinom slaže sa Budžetom i diskusijama koje su išle u pozitivnom smijeru  i da  je Budžet mnogo veći  da bi ga bilo teško podijeliti.  Mišljenja je da je Budžet realan i da će se moći izvršiti te da se samo malo bolje prati dinamika isplata  te da se ljudima sredstva daju kada su im najpotrebnija.

Poslije diskusije gospodina Kasića načelnika Halitović je odgovorio na postavljena pitanja  i konstatovao da je planiranje prošlogodišnjeg Budžeta bilo toliko dobro da je jedan od rijetkih  Budžeta u F BiH koji je ispunjen u potpunosti bez rebalansa dok su neke općine u našoj okolini  budžete  u decembu smanjivali  i za 20 posto. Kroz novi  Budžet je ispoštovan i zahtjev boračkih organizacija da se najmanje 1% Budžeta usmjeri za njihove potrebe i taj procenat je i veći od 1%. Načelnik Halitović je odbacio sve amandmane Hamdije Grošića koji je jedini imao amandnane a između kojih su i oni kojim je tražio smanjenje sredstava za plaće u Općini u visini od 106 000 KM, zatim smanjenje granta za Radio Bosanska Krupa 35 000 KM, pa preusmjeravanje dijela  sredstava za zanatski centar i projekat Zeleni Otoci   koja su donirana od medjunarodnih organizacija u izgradnju kolektora Kalender  i još niz drugih stavki te zaključio da neće prihvatiti ni kakve amandmane i zatražio da Budžet bude usvojen onako kako je predložen.

Poslije desetominutne pauze , Budžet za 2015. je usvojen sa 20 glasova za 1 suszdržanim i jednim glasom protiv a potom je gotovo bez rasprave usvojena  i  Odluka o izvršenju Budžeta  za 2015.godinu. Nacrt Odluke  o držanju i zaštiti domaćih životinja, kućnih ljubimaca i nezbrinutih životinja na području općine Bosanska Krupa je poslije nekoliko konstruktivnih sugestija  jednoglasno je upućen je  u petnaestodnevnu  javnu raspravu.

Usvojena su i sva predložena rješenja o odbijanju zahtjeva za dodjelu zemljišta na raznim lokacijama u općini Bosanska Krupa jer se ne radi o općinskom zemljištu već o zemljištu koje je vlasništvo Federacije BiH a isto se dogodilo i  prijedlogom o  utrđivanju javnog interesa za izgradnju dijela niskonaponske mreže u Gornjoj Suvaji te prijedlogom zaključka u vezi inicijative za rekonstrukciju niskonaponske mreže u zaseocima MZ Ljusina koji su takodje usvojeni jednoglasno.

Izvještaj o radu Jedinstvenog općinskog orgna uprave  Općine Bosanska Krupa za 2014. godinu i Program rada ovog organa za 2015. godinu je usvojen bez diskusije. Pred kraj sjednice raspravljalo se i o Planu poslovanja JKP 10.juli za 2015. godinu na koje je veće zamjerke imao samo vijećnik Hamdija Grošić  a na kraju sjednice k znanju su primljene  Informacije o sigurnosti saobraćaja u 2014. godini i Informacija o aktivnostima Policijske uprave Bosanska Krupa tokom mjeseca januara 2015.

KOMENTARI:
Loading...