Škola u Bosanskoj Otoci jedna od najstarijih obrazovnnih ustanova na Unsko-sanskom kantonu slavi svoj 129. rođendan tom prilikom učenici i nastavnici škole danas će upriličiti rođendansko slavlje uz kulturno-zabavni i sportski program.

Škola je počela sa radom 1887. godine kao četverorazredna osnovna škola i imala je samo jedan razred i jednog učitelja. Već 1895. godine škola dobiva dva učitelja, a nastava se odvija u jednoj privatnoj kući sa učenicima svih nacionalnosti. Od 1928/29.godine izgrađena je školska zgrada od drveta, cigli i kamena. Ova školska zgrada je srušena 1963. godine i izgrađena nova sa 632 m2 korisne površine. Od 1953/54. školske godine Osnovna škola u Otoci ima V i VI razreda, a 1955. godine prerasta u osmorazrednu školu.

Školske 1958/59. godine Osnovna škola u Otoci broji 559 učenika, ima 11 nastavnika, dok se nastava odvijala u šest učionica. Osnovna škola u Otoci 1960. godine dobiva ime OSNOVNA ŠKOLA “VASO PELAGIĆ”, sve do 1992.godine kada je promijenila ime u Osnovna škola „Otoka“ koje nosi i danas.

Do njenog prerastanja u potpunu osmogodišnju školu (1955.), djeca koja su završila IV razred osnovne škole, nastavljala su školovanje u Bos.Krupi, Bos.Novom i u drugim mjestima. Kada je škola prerasla u osmogodišnju, okupljala je u višim razredima učenike sa drugih područja. Od tada do 1992. godine škola je preuređivana i dograđivana prema potrebama sredine i procesa nastave. Nažalost, u toku agresije na Bosnu i Hercegovinu škola je podijelila sudbinu Otoke, tako da je stradala školska zgrada, ali ne i Škola kao institucija jer se kontinuitet obrazovanja i odgajanja nije prekidao. Nastava se bez prekida odvijala na izmještenim lokacijama.

Prije rata škola je u svom sastavu imala sljedeće područne škole: Bušević, Donja i Gornja Ivanjska i Ljusina.

Sada škola ima dvije područne četverorazredne škole u Ljusini i Donjoj Ivanjskoj, tako da je rad u OŠ “Otoka” organiziran u centralnoj školi “Otoka”, te područnim školama u Ljusini i Donjoj Ivanjskoj.

KOMENTARI:
Loading...