Danas je načelnik Općine Bosanska Krupa Armin Halitović potpisao ugovore o (su)finansiranju projekata sa šest nevladinih organizacija s područja Bosanske Krupe. Organizacije koje su putem javnog poziva dobile sredstva su Lokalna organizacija omladine Krupe, Dobrovoljno vatrogasno društvo Bosanska Krupa, Karate klub „Feniks“, Udruženje Reis – Mehmed Dežmaludin Čaušević, Kulturno-umjetničko društvo „Grmeč“ i Udruženje dijabetičara Bosanska Krupa.

Mala škola plivanja i veslanja, uključivanje mladih u rad Dobrovoljnog vatrogasnog društva, odlazak mladih karatista na WKF trening kamp, organizacija 7. susreta hadžija „Arapuša“, uređenje prostorije za mlade te preventivno djelovanje odnosno rano otkrivanje dijabetesa, aktivnosti su nevladinih organizacija koje će Općina Bosanska Krupa (su)finansirati iz budžeta sa 3.050,00 KM.

„Aplicirali smo s projektom kako bismo privukli mlade, motivisali ih da se uključe u rad Vatrogasnog društva. Napravit ćemo vježbe, demonstrirati ono što radimo pa ako bude zainteresiranih neka nam se pridruže“, kaže Ibrahim Tatarević iz DVD Bosanska Krupa.

Pravo predlaganja projekata imale su nevladine organizacije sa sjedištem u Bosanskoj Krupi pod uslovom da svoje aktivnosti provode s ciljem promovisanja ljudskih, posebno dječijih prava, zatim jačanja demokratije odnosno većeg učešća žena i mladih u društvenom životu, zapošljavanja, unapređenja socijalne sigurnosti i zdravstvene zaštite, kao i unapređenja uslova za obrazovanje, kulturu i sport. Među organizacijama koje su dobile sredstva je i Kulturno-umjetničko društvo „Grmeč“. Kažu da će kroz svoje aktivnosti raditi na afirmaciji mladih stvaralaca, očuvanju tradicije i kulturne baštine naroda u BiH i nacionalnih manjina.

„Nakon niza projekata koje smo realizirali u KUD-u Grmeč uz podršku lokalne zajednice, ove godine smo se odlučili da u objektu u kojem boravimo uredimo jednu prostoriju, prilagodimo je mladima kako bi unutar svog društva mogli sve svoje ideje i razmišljanja sprovoditi u djelo“, ističe predsjednik KUD-a Dževad Grošić.

Grant za projekte nevladinih organizacija u ovoj godini iznosi 7 hiljada KM, dok je grant za mlade za razliku od prethodnih godina odvojen i iznosi 10 hiljada KM. Radi raspodjele svih tih sredstava raspisani su javni pozivi. Procedura oko odabira omladinskih organizacija se privodi kraju, dok je za ostale nevladine organizacije javni poziv objavljen po drugi put.

„Ovo je samo dio sredstava koji će se iz granta doznačiti nevladinim organizacijama, raspisali smo još jedan poziv za nevladine organizacije a uporedo ide poziv i za mlade, želimo nastaviti one aktivnosti koje smo do sada voditi, a to je između ostalog i jačanje NVO sektora. Ono što je vrlo bitno jeste da na ovaj način naši mladi ljudi, oni koji se bave i koji rade u nevladinim organizacijama uče pisati projekte i spremaju se za pozive drugih institucija i organizacija“, naglašava načelnik Općine Bosanska Krupa.

Maksimalan iznos sredstava za (su)finansiranje projekta putem javnog poziva iznosi 1.500,00 KM, a maksimalan iznos koji može dobiti jedno udruženje, fondacija i grupa iznosi 2.000,00 KM. Udruženja mogu ostvariti pravo na sredstva samo po jednom javnom pozivu.

Komentari: