Amina Dizdarević, Dalila Šahinović, Armin Marić i Nermin Salkić i  profesorica Admira Mujkić Zukan predstavljali su naš kanton i Opću gimnaziju Bosanska Krupa u okviru projekta čiji je organizator i realizator organizacija DOBA iz Sarajeva, u razdoblju od 23. do 26. marta provedena je simulacija rada Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

Izvrsnom argumentacijom i odličnim saznanjima o političkom ustroju i situaciji u Bosni i Hercegovini, predstavili su našu školu u raspravama koje su finalizirane usvajanjem nekoliko zakona.

Ovaj projekt je uključio 45 učenica i učenika iz osam gradova Bosne i Hercegovine: Banje Luke, Mostara, Livna, Maglaja, Bosanske Krupe, Tuzle, Donjeg Vakufa i Sarajeva. Ovim projektom učenici su upoznati s načinom rada zastupnika u Parlamentarnoj skupštini BiH, donošenjem zakona, formiranjem Komisija, formiranjem Doma naroda BiH i slično. Stečena saznanja zasigurno će utjecati na bolju međuetničku komunikaciju kao i kvalitetnije razumijevanje uvažavanja drugog i drugačijeg.

KOMENTARI:
Loading...