Obzirom da se već na nekoliko prethodnih sjednica Općinskog vijeća općine Bosanska Krupa dešavaju jako čudne stvari a iste su kulminirale na posljednjoj sjednici, dužni smo ovim putem informirati sve građane općine Bosanska Krupa da Predsjedavajući Općinskog vijeća općine Bosanska Krupa (A-SDA) kontinuirano iz sjednice u sjednicu sa svojom većinom u Općinskom vijeću općine Bosanska Krupa ( SDA – A-SDA ) krši odredbe Statuta i Poslovnika o radu OV donoseći na dan održavanja sjednice spremne materijale za koje se ne zna ni ko im je predlagač ni ko ih je napravio, niti su iste prethodno bile dostavljene Vijećnicima radi pripreme za sjednicu.Statutom i Poslovnikom Općinskog vijeća jasno je propisano ko je ovlašteni predlagač materijala za tačke koje će se razmatrati na sjednici Općinskog vijeća i u kom roku se materijali imaju dostaviti vijećnicima prije održavanja sjednice. Navedenim aktima nije propisano da ovlašteni predlagač može biti klub SDA-a-SDA koji čini većinu u Općinskom vijeću .

Predsjedavajući Općinskog vijeća (a-SDA ), protivno odredbama Poslovnika OV te i takve tačke uvrštava u Dnevni red sjednice OV i naravno da tako krši odredbe Statuta i Poslovnika o radu Općinskog vijeća općine Bosanska Krupa, koje je dužan poštivati i inače se brinuti o zakonitosti rada ovog predstavničkog tijela.

Ovakav isti scenario je Predsjedavajući Općinskog vijeća zajedno sa svojom većinom priredio i na VIII redovnoj sjednici Općinskog vijeća, tako što je na samoj sjednici uvrstio kao tačke Dnevnog reda Prijedlog Odluke o osnivanju JU „Centar za socijalni rad“, Odluke o zadržavanju prava i obaveza Općinskog vijeća prema JU „Centar za socijalni rad“, za koju su materijali došli na samoj sjednici i Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Statutarnu Odluku o izmjenama idopunama Statuta JKP „10 JULI“d.o.o Bosanska Krupa koja je došla u Sazivu ali koja također nema predlagača a sve pod izgovorom „HITNOSTI“, a ta „HITNOST“ je ustvari daljnje uhljebljavanje podobnih kadrova vladajuće većine po pomenutim JU i JP čiji je osnivač Općinsko vijeće, odnosno općina Bosanska Krupa.

Da se navedenim, nezakonitm radnjama, pripremaju nova nezakonita zapošljavanja, dokazuje i činjenica da prijedlog člana kluba DF-e,  Izeta Sulejmanovića, da se stavi na glasanje inicijativa o moratoriju na zapošljavanje u JU,JP i Općinskom organu općine Bosanska Krupa isti taj Predsjedavajući Općinskog vijeća se oglušio te istu nije dao na glasanje, štiteći na taj način podobne stranačke kadrove i buduće budžetske parazite.

Kako Predsjedavajući Općinskog vijeća, bez obzira na upozorenja klubova stranaka koje čine opozicioni blok ( DF i NAŠA STRANKA ) u Općinskom vijeću i dalje nastavlja sa praksom kršenja zakonom propisanih procedura, ovim putem obavještavamo sve građane općine Bosanska Krupa da OO Demokratske fronte općine Bosanska Krupa neće sjediti skrštenih ruku nego će protiv svih odluka koje je vladajuća većina usvojila kršeći zakonom propisane procedure, pred svim državnim institucijama koje štite zakone i zakonitosti pokrenuti adekvatne postupke protiv odgovornih osoba koje iste propise i  krše.

 

U Bosanskoj Krupi, 27.04.2017.godine

Press služba

OO DF Bosanska Krupa

 

 

 

KOMENTARI:
Loading...