Četiri projektne inicijative međuopćinske saradnje u Bosni i Hercegovini izabrane su za finansiranje u okviru Projekta integrisanog lokalnog razvoja (ILDP). Projektni prijedlozi, ukupno vrijedni 598,221.59 KM, izabrani su putem javnog poziva koji je trajao od 24. 12. 2014. do 16. 2. 2015, a na koji je pristiglo 14 aplikacija. Među prvorangiranim projektima je i „Održivo upravljanje otpadom“ kojeg Bosanska Krupa realizuje u saradnji sa Bužimom i Cazinom.

Projekt „Održivo upravljanje otpadom“ podrazumijeva izradu investiciono-tehničke i okolinske dokumentacije za sanaciju i postepeno zatvaranje deponije Meždre-Vlaški Do i izgradnju reciklažnog centra za tri općine. Za njegovu realizaciju općine će obezbijediti 80.850 KM, a iz sredstava UNDP/ILDP-a bit će osigurano 80.000 što ukupno iznosi 160.850 KM.

„Realizacijom ovog projekta stvorit će se preduslovi za prihvatljivo upravljanje otpadom tri općine. Krajnji korisnici projekta svakako su građani ali i firme za otkup sekundarnih sirovina. Velika je važnost ovog projekta i zbog partnerstva koji će se ostvariti tokom njegove provedbe. Između ostalih, bit će uključena i javna komunalna preduzeća sa područja općina koja će kroz realizaciju ovog projekta imati mogućnost unapređenja uslova poslovanja u ovoj oblasti“, ističe načelnik Armin Halitović.

“Opštine često imaju zajedničke interese, ali i dijele slične probleme koje puno efikasnije mogu rješavati zajedno. Međuopštinska saradnja je stoga dobro rješenje za poboljšanje postojećih usluga građanima. Ona je je instrument koji omogućava da i jedinice lokalne samouprave sa manjim kapacitetima kvalitetno odgovore na zahtjeve svojih građana. Dodatno, međuopštinska saradnja doprinosi jačanju ekonomskih uslova u pojedinim mikroregionima i poboljšanju poslovnog okruženja”, rekla je Aida Laković-Hošo, menadžerica ILDP projekta.

Provedba odobrenih projekata će početi u aprilu 2015. godine i trajati do novembra 2015. godine. Vlada Švicarske putem ILDP-a sudjeluje sa 278,091.01 KM, dok su općine učesnice i drugi partneri u projektu osigurali 320,130.59 KM.

ILDP je zajednička inicijativa Vlade Švicarske i UNDP-a koja se realizuje u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, Federalnim ministarstvom pravde, Ministarstvom uprave i lokalne samouprave RS i oba saveza opština/općina i gradova. Projekt radi na jačanju sistema strateškog planiranja na lokalnom nivou u BiH, doprinoseći realizaciji lokalnih razvojnih strategija i unapređenju kvaliteta života građana.

 

KOMENTARI:
Loading...