Na inicijativu OO DF Bosanska Krupa u budžetu JP ““Direkcija regionalnih cesta USK-a”“,Bihać planira implementirati određena sredstva kroz redovno održavanje za sanaciju i uređenja skvera kod džamije u Zalugu, (otklonjanje velike količine stojeće vode, postavljanje kanala za odvod vode kao i asvaltiranje određenog djela, također u redovno održavanje je uvršteno i saniranje “udarne rupe”, te pravljenje kanala i bunara za odvod vode na tom mjestu, prije Željeznog mosta u već pomenutom naselju (regionalni put R404a).

JP “Direkcija regionalnih cesta USK-a”,Bihać,je na već pomenutu inicijativu uvrstila u plan i program za 2018. Godinu kroz redovno odrzavanje i postavljanje zaštitnih mreža na regionalnoj cesti R404a. Ovim putem obavještavamo sve građane općine Bosanska Krupa kao i građane pomenutog područja da će se u srijedu 24.01.2018.godine otpočeti sa realizacijom gore pomenutog projekta.

Također kao odgovoran politički subjekt, koji svoje djelovanje na USK-a zasniva na činjenicama i konkretnim podatcima, te na dobrobit svih stanovnika USK-a a u ovom slučaju posebno općine Bosanska Krupa, MZ Arapuša dužni smo upoznati javnost da je uložena inicijativa ispred OO DF-a Bosanska Krupa u programu rada 2018. godine, odnosno u budžetu JU “ Direkcija regionalnih cesta USK-a“,Bihać za 2018.godinu obezbjediti ukupno 435.00,00 KM (Predviđeno Budžetom za 2017. 185.000,00 te 250.000,00 za 2018. godinu) za asvaltiranje dijela regionalnog puta prema naselju Arapuša.

Ovim putem obavještavamo javnost da će se DF-a Bosanska Krupa i dalje kontinuirano boriti za bolje uslove života za sve stanovnike općine Bosanska Krupa !!!

Bosanska Krupa,Dana,23,01.2018.god.

Press služba
OO DF Bosanska Krupa

KOMENTARI:
Loading...