Obavještavaju se pravna lica i samostalni poduzetnici iz Bosanske Krupe da su u toku izrade Odluke o komunalnoj naknadi koju je Općinsko vijeće usvojilo 28. decembra 2018. godine učinjeni propusti koji su rezultirali da pojedine djelatnosti ubuduće plaćaju enormno veće iznose naknada.

Uz izvinjenje pravnim licima i samostalnim poduzenicima kojima je Općina Bosanska Krupa izradila i dostavila rješenje, poručujemo da će već tokom naredne sedmice biti održana sjednica Općinskog vijeća na kojoj će biti razmatrane izmjene sporne odluke, te da će do kraja februara dobiti nova rješenja o komunalnoj naknadi.

Iako nije nastupila šteta niti za jednog privrednog subjekta ili samostalnog poduzetnika, Općina Bosanska Krupa se izvinjava na neugodnosti, te moli za razumijevanje.

Kabinet načelnika Općine Bosanska Krupa

KOMENTARI:
Loading...