Obavještavamo vas o terminima odobrenih planskih radova zbog kojih će doći do prekida u isporuci električne energije na području općine Bosanska Krupa zbog planiranih radova Podružnice Elektrodistribucije Bihać – PJ Bosanska Krupa na elektro-energetskim objektima DV 10kV „PERNA“ i „OTOKA“:

Dana 13.07.2017.godine doći će do kratkotrajnih – povremenih prekida u isporuci električne energije u vremenskom periodu od 09:00 do 16:00 sati za kupce u trafo-područjima:

Gornja Krčana, BC GRADNJA 1 i 2, FARMA JUNADI, Oraščani 1, 2 i 3, SMRČA-PERNA, Mehići, Pištaline Centar, PIŠTALINE VODOVOD, PIŠTALINE ŠKOLA, Hadžići, Begići, Sušilovići, Baltići, GSM PIŠTALINE, Kosa, Gornji ramići, Mašinovići, Jezerski Grad, Jezerski Centar i Jezerski Centar 2, Crnkići, Kubeti, Kubeti 2, Pecka, Velići, Vučkovac i Trnovac, Crno Vrelo, Ljusina Škola, Gornja i Donja Ljusina, Drenova Glavica, Gornja i Donja Bukovska, Pilana Ljusina, Varmezi, kajtezi, Crkvina 1 i 2, Manda, Redak, Ćejvanuše, Hasanovića selo, Podmrčaj, Otoka Centar, Vrletnica 1 i 2, Mujagići, Bešići, Otoka Vodovod, Otoka Škola, Otoka-Orašlje, Voloder i Johova dolina.

Komentari: