Kroz projekat PRO-Budućnost u narednih mjesec dana organiziraće se promocije dodatnog nastavnog materijala ‘U potrazi za lokalnom istorijom’ .Do sada su održane promocije u Tešnju i Doboju.To je bila prilika da nastavnicima istorije, demokratije, razredne nastave, muzejskim pedagozima, učenicima i svim drugim zainteresovanim pojedincima iz tih gradova predstavimo zbirku radionica, ali i projekat “Istorija za budućnost – faza II”.

Pedagoški materijal „U potrazi za lokalnom istorijom“ finalni je produkt projekta Istorija za budućnost – faza II i predstavlja pet radionica o temama iz lokalne istorije gradova: Doboj, Maglaj, Tešanj, Teslić, Modriča, Gradačac, Sanski Most, Prijedor, Novi Grad i Bosanska Krupa. Teme su identifikovali učesnici projekta – nastavnici osnovnih škola iz spomenutih gradova kao značajne za njihove lokalne zajednice, sa posebnim naglaskom da iste nisu u dovoljnoj mjeri zastupljene u nastavnim planovima i programima. Svaka od radionica vezana je za zajedničke teme iz lokalne istorije susjednih gradova – opština koje su partner opštine u projektu PRO -Budućnost.

Projektni tim je posebnu pažnju posvetio pitanjima koja su značajna za procese pomirenja i ojačavanja mira i povjerenja među narodima u BiH, sa posebnim aspektom na teme koje su od značaja susjednim zajednicama. U ovom nastavnom materijalu dat je fokus na aktivne metode nastavnog rada koje podrazumijevaju da učenici sami istražuju (uz podršku nastavnika) i formiraju sopstvene zaključke, koji ne moraju biti u skladu sa uvriježenim narativima. Princip korištenja multiperspektivih istorijskih izvora nalazi se u osnovi materijala prvenstveno da bi učenici mogli razviti svijest o postojanju različitih tumačenja istih istorijskih događaja.

Kultura dijaloga s ciljem izgradnje povjerenja i pomirenja među građanima svih etničkih grupa mora počivati na razumijevanju istorijskog konteksta, a prvenstveno uvažavajući prilike na nivou mikro-zajednica. Ova oblast nepravedno je zapostavljena u svim zvaničnim nastavnim planovima i programima.

Svaka od radionica vezana je za zajedničke teme iz lokalne istorije susjednih gradova – opština koje su partner opštine u projektu Pro Budućnost,tako će zajedničke teme iz ove oblasti dominirati u promocijama koje će biti održane u Bosanskoj Krupi i Novom Gradu /Bosanskom Novom .

Projekt Povjerenje, Razumijevanje, Odgovornost za Budućnost (uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), implementira Catholic Relief Services (CRS) u saradnji sa Fondacijom Mozaik, Caritasom Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, Forumom građana Tuzla, Helsinškim parlamentom građana Banja Luka i Međureligijskim vijećem Bosne i Hercegovine.

PRO-Budućnost će podržati projekte koji imaju za cilj: izgradnju povjerenja među različitim etničkim skupinama; razumijevanje postojanja različitih političkih i historijskih narativa;) istaći i podržati učešće uticajnih osoba u inicijativama koje pokreću procese pomirenja; jačanje saradnje između parova PRO-Budućnost zajednica.

Projekat PRO-Budućnost je u svojoj četvrtoj godini provođenja,a partnerska lokalna zajednica Općini Bosanska Krupa je Općtina Novi Grad/Bosanski Novi.U narednom periodu u partnerstvu će im se pridružiti i Općina Bihać.

 

KOMENTARI:
Loading...