Na 23.sjednici općinskog vijeća Bosanska Krupa koja je održana 6.septembra vijećnik Muhidin dr Šertović je pokrenuo inicijativu za izgradnju „ Muzeja 511.slavne bbr“ u Bosanskoj Krupi.

U Mjesnoj zajednici Pištaline, na mjestu Komande 511.slavne bbr postoji „Spomen soba 511.slavne“ a u Bosanskoj Otoci “Spomen soba 2bb 511.sbbr“ bbr i one su u proteklim godinama prema rječima vjećnika Šertovića u potpunosti opravdala svoje postojanje. U obrazloženju svoje inicijative Muhidin dr.Šertović je rekao da posebno Spomen soba u Pištalinama treba više brige pa bi izgradnjom „Muzeja 511.slavne“ i njegovim stavljanjem pod okrilje Gradske galerije zajedno sa drugim memorijalnim objektima sigurno briga o tim objektima bila na znatno višem nivou jer bi bila pod okriljem zvanične općinske institucije koja bi za te namjene pored budžetskih mogla povlačiti i druga sredstva namjenjena za takve objekte na višim nivoima vlasti .

O svom prijedlogu već je razgovarao sa velikim brojem boraca i starješina 511.slavne i Policijske stanice Bosanska Krupa i kod svih je naišao na bezrezervnu podršku i odobravanje te se zbog toga odlučio da pokrene ovu inicijativu. U inicijativi dr.Šertovića izmedju ostalog stoji:

„Mišljenja sam da je poslije skoro 23 godine od oslobodjenja došlo vrijeme da se i u samom centru općine Bosanska Krupa izgradi „Muzej 511.sbbr.“ i zbog toga i pokrećem ovu inicijativu. Ovaj objekat bi trebao biti smješten u samom centru Bosanske Krupe a mišljenja sam da za to imamo dva izuzetno pogodna mjesta koja bi odgovarala ovakvoj namjeni a objekti su u vlasništvu općine. Jedan objekat je u ul Patriotske lige (bivša biblioteka) a drugi u ul 511.slavne (bivše prostorije Mjesne zajednice ) i u naknadnoj proceduri uz pomoć stručnjaka bi se odredili koji je prostor pogodniji i lakše prilagodljiv za ovakvu namjenu.

Smatramo da bi se izgradnjom ovog memorijalnog objekta u kojem bi se na adekvatan način čuvala do sada prikupljena gradja i kopije gradje koja je već izložena u „Spomen sobi 511.sbbr“ u Pištalinama i „Spomen sobi 2bb 511.sbbr“ u Bosanskoj Otoci ,mnogo veći broj , prije svega mladih ljudi, turista i gostiju našeg grada , moglo upoznati sa herojskom borbom pripadnika 511.sbbr. Osim toga mišljenja sam da bi iz ličnih arhiva koje posjeduju pripadnici 511.sbbr i ratnog sastava PS Bosanska Krupa vjerovatno izvukli još više svjedočanstava o herojskoj borbi za oslobodjenje Bosanske Krupe.

Uređenje objekta bi se finansiralo iz Budžeta općine Bosanska Krupa u slijedeće dvije godine ,Budžeta USK namjenjenih za ovakve projekte , Budžeta Federacije BiH namjenjenih za ovakve projekte i iz drugih izvora a krajnji datum za završetak ovog objekta bio bi 17.septembar 2020. godine kada obilježavamo 25.godina oslobođenja Bosanske Krupe

Moja ideja je da objekat bude pod ingerencijom Centra za kulturu,obrazovanje i informisanje tj Gradske galerije u Bosanskoj Krupi i imao bi stalno zaposlenog kustosa koji bi brinuo o muzeju ali i o održavanju drugih Spomen soba i spomen obilježja i šehitluka na području općine Bosanska Krupa. Napominjem da bi Spomen sobe u Pištalinama i Bosanskoj Otoci ostale maksimalno funkcionalne i obogaćene novim eksponatima koje bi u međuvremenu muzej prikupio.

Upućujem ovu inicijativu u redovnu proceduru – Želim da se o ovoj inicijativi organizuje javna rasprava prije svega među borakom populacijom i očekujemo da se u najskorije vrijeme kao tačka dnevnog reda nađe na sjednici Općinskog vijeća Bosanska Krupa.“

Vijećnik Muhidin dr.Šertović

KOMENTARI:
Loading...