U četvrtak,11.jula 2019.godine, navršava se petnaest godina od smrti ratnog komandanta 511.slavne bbr, brigadnog generala Vojske Federacije BiH Mirsada Sedića.

General Mirsad Sedić rođen je 4.januara 1956.godine u Arapuši, općina Bosanska Krupa. Vojnu gimnaziju završio je u Mostaru a Vojno-tehničku vazduhoplovnu akademiju 1977. godine u Sarajevu. Početkom 1992. godine uključio se u odbrambeno-oslobodilačke jedinice Armije Republike Bosne i Hercegovine. U vrijeme rata bio je zamjenik komandanta 5.Korpusa i sa te je funkcije, po vlastitoj odluci, došao na čelo komande 511.slavne nakon pogibije komandanta Mirsada Crnkića.                                                                                                              

Sjećamo se i sad riječi generala Mirsada Sedića od 17.septembra 1995. iz slobodnog grada Bosanska Krupa „ da je 511.slavna brigada u sadejstvu sa jedinicama 505.viteške i 503.slavne brigade, nakon 1244 ratna dana oslobodila grad Bosansku Krupu i time izvršila svoj vojnički, ljudski i historijski zadatak i vratila se kući.“

General Mirsad Sedić odlikovan je Ordenom za vojne zasluge sa srebrnim mačevima 1998.godine kao pripadnik Zajedničke komande Vojske Federacije BiH i ratnim priznanjem značkom „Zlatni ljiljan“ 1996.godine, kao pripadnik 511.slavne brdske brigade.

Posthumno, 2004.godine, generalu Mirsadu Sediću, dodijeljeno je najviše općinsko priznanje Plaketa „17.septembar“ za izuzetan doprinos u oslobađanju općine Bosanska Krupa, značajan doprinos u razvoju općine u postratnom periodu te značajan doprinos u ustrojstvu jedinstvenih Oružanih snaga u BiH.

Smrt ga je zatekla kao penzionisanog generala Vojske Federacije BiH a njegov mezar je u haremu Alipašine džamije u Sarajevu.

Inače, Općinsko vijeće Bosanska Krupa je 2014.godine donijelo Odluku o dopuni odluke o utvrđivanju značajnih datuma za općinu Bosanska Krupa kojom je 11.juli – Dan obilježavanja godišnjice smrti ratnog komandanta 511.slavne brdske brigade generala Mirsada Sedića, utvrdilo kao značajan datum za općinu Bosanska Krupa.

Senada Avdagić

Separator3

Protokol obilježavanja

11. 7. 2019. (četvrtak)

Obilazak mezarja generala Mirsada Sedića u haremu Alipašine džamije u Sarajevu

13. 7. 2019. (subota)

12:45 sati – Polaganje cvijeća ispred rodne kuće generala Mirsada Sedića u Arapuši

13:30 sati – Učenje tevhida u džamiji u Arapuši

Za sve koji žele prisustvovati učenju tevhida obezbijeđen je prevoz u Arapušu. Iz Bosanske Otoke kreće u 12.00 sati, Bosanske Krupe u 12.20 a iz Ostružnice 12:30 sati.

Pozivamo veterane 511. slavne i sve građane da uzmu učešće u obilježavanju 15. godišnjice smrti generala Mirsada Sedića i na taj način još jednom odaju poštovanje njegovom liku i djelu.

Kabinet načelnika Općine Bosanska Krupa

KOMENTARI:
Loading...