Danas je vijeće Kantonalnog suda u Bihaću, donijelo i objavilo presudu, kojom se utvrđuje da je Velić Sabahudin u stanju neuračunljivosti počinio protivpravno djelo – ub.istvo iz člana 166. stav 1. KZ Federacije BiH, protivpravno djelo – povreda mira pokojnika iz čl. 379. st. 2.KZ Federacije BiH i protivpravno djelo – mučenje i ub.ijanje životinje iz člana 318. stav 1. KZ Federacije BiH, a sve u vezi sa članom 54. istog zakona.

U smislu člana 410. stav 3. Zakona o krivičnom postupku Federacije BiH, Velić Sabahudinu, rješenjem istog suda, određen je privremeni prisilni smještaj u zdravstvenoj ustanovi, u trajanju od 6 (šest) mjeseci

KOMENTARI:
Loading...