Raspored organizacije “Pripremne nastave ” za učenike upisane u prvi razred za školsku 2016/17.godinu.

1. “Pripremna nastava” za učenike upisane u prvi razred u Centralnoj skoli i Područnoj školi Pilana organizira u ponedjeljak, utorak i srijedu ( 13. 14 i 15.06. 2016. godine ) sa početkom u 13:00 sati .

Mjesto održavanja: CENTRALNA ŠKOLA

Nastavnici zaduženi za organizaciju: Azra Eljazović, Mirela Musić i Nedžad Sivić.
2. “Pripremna nastava” za ucenike upisane u prvi razred u Područnoj skoli Veliki Badić održat će se također od 13:00 sati u ponedjeljak, utorak i srijedu ( 13. 14. i 15.06. 2016. godine ).

Mjesto održavanja : PODRUČNA ŠKOLA VELIKI BADIĆ
Nastavnici zaduženi za organizaciju: Erna Čataković, Edina Suljić i Esmira Ramić.

3. “Pripremna nastava ” za učenike upisane u prvi razred u Područnoj školi Ostružnica održat će se također od 13:00 sati u ponedjeljak, utorak i srijedu ( 13. 14. i 15.06. 2016. godine ).

Mjesto održavanja : PODRUČNA ŠKOLA OSTRUŽNICA
Nastavnici zaduženi za organizaciju : Dijana Dekanović, Esma Halilović i Merima Porić.

KOMENTARI:
Loading...