U sklopu redovnih aktivnosti JU „Centar za kulturu obrazovanje i informisanje“ Bosanska Krupa u toku godine organizira niz kulturnih i obrazovnih sadržaja.

Kako sa osnovnim i srednjim školama na kantonu JU “Centar za kulturu, obrazovanje i informisanje”  ima dugogodišnju suradnju u smjeru unapređenja suradnje ova ustanova dostavlja  ponudu aktivnosti koje bi mogle biti od interesa za škole, koje su po nastavnom planu i programu u redovnim aktivnostima a to su:

– Posjeta Gradskoj galeriji sa izložbom

– Posjeta Gradskoj biblioteci

– Posjeta starog grada „Pset“ i Zelenih otoka sa stručnim licem koji bi održao historijski čas na ovu temu.

 

Za sve aktivnosti molimo da se kontaktirate 3 dana ranije. Sve opširnije informacije možete dobiti na kontakt telefon 037 471 693.

KOMENTARI:
Loading...