Načelnik Općine Bosanska Krupa Armin Halitović danas je direktoru Javnog komunalnog preduzeća  „10. JULI“ iz Bosanske Krupe Nijazu Tatareviću uručio rješenje kojim se ovo preduzeće imenuje za prinudnog upravitelja nad 25 zgrada na prostoru Bosanske Krupe, onih u kojima vlasnici ili korisnici nisu potpisali ugovor, odnosno osigurali upravljanje i održavanje zgrade.

JKP „10. JULI“ će vršiti upraviteljske poslove nad slijedećim zgradama u Bosanskoj Krupi: „Cvjećara“ u Starigradskoj ulici; SP 38D SP 40B, SP 32/1, SP 9-13, SP 30C, SP 19L u ulici 511. sbbr.; SP „Tać“, SP 29, SP 78/I i II, SP 76 (Gimnazijska), te SP 63 u Patriotskoj ligi; zatim S-41 , S-L/A, „Kozara“, S 41 i S7 u Proleterskoj ulici; S-89-89 i SP 122 u ulici Maršala Tita, potom zgrada Šumarije u Šehidskoj; UNA II u Pazadžiku; S-L/3 u ulici Mirsada Crnkića;
SP 8 u ulici Izeta Nanića; SP D1 u ulici Čaršija u Bosanskoj Otoci.

JKP „10. JULI“ za prinudnog upravitelja se imenuje dok etažni vlasnici ne izvrše izbor upravitelja i dok novoimenovani upravitelj ne preuzme zgradu na upravljanje u skladu sa Zakonom o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrada, a najduže na period od dvije godine.

Svi etažni vlasnici ili korisnici, u skladu sa već pomenutim zakonom, obavezni su plaćati naknadu za upravljanje i održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrade prinudnom upravitelju koji će u tu svrhu otvoriti poseban račun i o plaćanju posebno za svaku zgradu redovno voditi analitičku evidenciju.

Međutim, predstavnici svih zgrada sa komunalnim preduzećem će, ukoliko žele, potpisati ugovor o održavanju zajedničkih prostorija o čemu će detaljno biti upoznati putem obavještenja ali i na sastanku koji će preduzeće uskoro organizovati.

 

KOMENTARI:
Loading...