– Policijska stanica Bos.Krupa obavještava da su u proteklom periodu zabilježili slijedeće:

26.11.u 00,25 sati Bos.Krupa ul.Mirsada Crnkića saobraćajna nezgoda – udar put.motornog vozila u parkirano put.motorno vozilo. Materijalna šteta.Uviđaj izvršen.Prekršajni nalog na 1 lice.

U 08,00 sati Ljusina saobraćajna nezgoda – sudar tri put.motorna vozila. Materijalna šteta.Uviđaj izvršen.Prekršajni nalog na 1 lice.

U 22,30 sati Veliki Radić saobraćajna nezgoda – slijetanje put.motornog vozila s kolovoza.Materijalna šteta.Uviđaj izvršen.Prekršajni nalog na 1 lice.27.11.

U 12,00 sati Bos.Otoka ul.Čaršija saobraćajna nezgoda – udar put.motornog vozila u parkirano put.motorno vozilo. Materijalna šteta.Uviđaj izvršen.Prekršajni nalog na 1 lice.

– Vatrogasna jedinica izvještava da u proteklom periodu nije imala intervenicija niti dojava o požaru.

– Hitna služba Doma zdravlja Bos.Krupa saopštava da je u proteklom periodu pregledala 1 4 8 pacijenata, za KB “Dr.I.Ljubijankić” je bilo upućeno 1 2 lica. Na porodilištu nije bilo prinova.

– JKP “10. Juli” Bos. Krupa saopštava da je isporuka vode u proteklom periodu na području općine zadovoljavajuća. Danas nema prekida u isporuci vode.

– Elektro-distribucija izvještava da isporuka električne energije na području općine u proteklom periodu je zadovoljavajuća. Danas nema prekida u isporuci električne energije.

– Autobusna stanica u Bosanskoj Krupi saopštava da se autobusi saobraćaj u lokalnim i među – gradskim linijama u proteklom periodu odvijao po redu vožnje.

– Službe za održavanje puteva na području općine Bosanska Krupa obavještavaju:

Sve magistralne, regionalne i lokalne ceste na području općine su prohodne , uslovi odvijanja saobraćaja su dobri, saobraćaj na svim putnim pravacima odvija po mokrim i kliskim kolovozima. Upozorenje na manje osipe kamenja na kolovoz mag.putu M-14 (od 22-28 km), Bihać-Bos.Krupa u kanjonu rijeke Une, kao i u usjecima i na prevojima ostalih putnih pravaca, koji ugrožavaju bezbjednost saobraćaja, a koji se čiste i uklanjaju. Preporučuje se oprezna vožnja na svim putnim pravcima, prilagođavanje brzine uslovima na putevima i poštivanje saobraćajnih propisa i ograničenja.

-Hidro-meteorološka mjerenja na području općine Bos.Krupa jutros u 06,00 sati su sljedeće: temperatura zraka 5 C , vlažnost zraka 96 % dok je vodostaj rijeke Une iznosio 77 cm (NV).

KOMENTARI:
Loading...