Policijska stanica Bos.Krupa obavještava da su u proteklom periodu zabilježili slijedeće:

U 22,45 sati Gornja Ljusina radom po događaju od 08.03. , saobraćajna nezgoda – udar put.motorna vozila u ogradu. Materijalna šteta.Uviđaj izvršen.Prekršajni nalog na 1 lice.

– Vatrogasna jedinica izvještava da u proteklom periodu nije imala intervenicija niti dojava o požaru.

– Hitna služba Doma zdravlja Bos.Krupa saopštava da je u proteklom periodu pregledala 3 4 pacijenata za KB “Dr.I.Ljubijankić” je bilo upućeno 5 lica. Na porodilištu nije bilo porođaja.

– JKP “10. Juli” Bos. Krupa saopštava da je isporuka vode u proteklom periodu na području općine zadovoljavajuća.Danas od 07,30 do 09,30 sati prekid u isporuci vode u ul.505 Viteške,Podgrmečka i dijelu ul. 511 Slavne.

– Elektro-distribucija izvještava da isporuka električne energije na području općine u proteklom periodu je zadovoljavajuća. Danas nema prekida u isporuci električne energije.

– Autobusna stanica u Bosanskoj Krupi saopštava da se autobusi saobraćaj u lokalnim i među – gradskim linijama u proteklom periodu odvija po redu vožnje.

– Službe za održavanje puteva na području općine Bosanska Krupa obavještavaju:

Sve magistralne, regionalne i lokalne ceste na području općine su prohodne , uslovi odvijanja saobraćaja su dobri, te se saobraćaj na svim putnim pravacima odvija po mjestimično vlažnim i kliskim kolovozima. Upozorenje na manje osipe kamenja na kolovoz mag.putu M-14 (od 22-28 km), Bihać-Bos.Krupa u kanjonu rijeke Une, kao i u usjecima i na prevojima ostalih putnih pravaca, koji ugrožavaju bezbjednost saobraćaja, a koji se čiste i uklanjaju.

Preporučuje se oprezna vožnja na svim putnim pravcima, prilagođavanje brzine uslovima na putevima i poštivanje saobraćajnih propisa i ograničenja, kao i obavezno posjedovanje zimske opreme.

-Hidro-meteorološka mjerenja na području općine Bos.Krupa jutros u 07,00 sati su sljedeće: temperatura zraka 5 C , vlažnost zraka 79,6 % , dok je vodostaj rijeke Une iznosio 1 6 4 cm (NV).

Komentari: