– Policijska stanica Bos.Krupa obavještava da su u proteklom periodu zabilježili slijedeće:

U 04,30 sati Bos.Krupa krivično djelo-razbojništvo od strane dva lica na štetu jednog lica.Otuđen novac.Izvještaj Kantonalnom tužilaštvu o počinjenom krivičnom djelu.

– Vatrogasna jedinica izvještava da u proteklom periodu je imala intervenicija i dojava o požaru u 19,02 sati Ćorkovača požar šume.Zbog kontaminiranosti terena minama požar nije ugašen.U 20,30 sati Glodna požar niskog raslinja i stovarišta klade.Požar ugašen u 21,30 sati.

– Hitna služba Doma zdravlja Bos.Krupa saopštava da je u proteklom periodu pregledala 2 7 pacijenata za Kantonalnu bolnicu “Dr.Irfan Ljubijankić” je bilo upućeno 3 lica. Na porodilištu nije bilo prinova.

– JKP “10. Juli” Bos. Krupa saopštava da je isporuka vode u proteklom periodu na području općine zadovoljavajuća.Danas nema prekida u isporuci vode.

– Elektro-distribucija izvještava da isporuka električne energije na području općine u proteklom periodu je zadovoljavajuća. Danas nema prekida u isporuci električne energije.

– Autobusna stanica u Bosanskoj Krupi saopštava da se autobusi saobraćaj u lokalnim i među – gradskim linijama u proteklom periodu odvija po redu vožnje.

– Službe za održavanje puteva na području općine Bosanska Krupa obavještavaju:

Sve magistralne, regionalne i lokalne ceste na području općine su prohodne , uslovi odvijanja saobraćaja su dobri, te se saobraćaj na svim putnim pravacima odvija po suhim kolovozima. Upozorenje na manje osipe kamenja na kolovoz mag.putu M-14 (od 22-28 km), Bihać-Bos.Krupa u kanjonu rijeke Une, kao i u usjecima i na prevojima ostalih putnih pravaca, koji ugrožavaju bezbjednost saobraćaja, a koji se čiste i uklanjaju.

Preporučuje se oprezna vožnja na svim putnim pravcima, prilagođavanje brzine uslovima na putevima i poštivanje saobraćajnih propisa i ograničenja, kao i obavezno posjedovanje zimske opreme.

-Hidro-meteorološka mjerenja na području općine Bos.Krupa jutros u 07,00 sati su sljedeće: temperatura zraka 7 C , vlažnost zraka 74,3 % , dok je vodostaj rijeke Une iznosio 60 cm (NV).

Operativni centar civilne zaštite općine Bosanska Krupa

KOMENTARI:
Loading...