– Policijska stanica Bos.Krupa obavještava da su u proteklom periodu zabilježili slijedeće:

03.06 u 22,30 sati Bos.Otoka,saobraćajna nesreća – sudar dva put.motorna vozila.Materijalna šteta.Uviđaj izvršen.Prekršajni nalog na 1 lice. 04.06.Bos.Krupa parking prostor Bingo saobraćajna nesreća – sudar dva put.motorna vozila.Materijalna šteta.Uviđaj izvršen.Prekršajni nalog na 1 lice.05.06. u 18,00 sati Bos.Krupa krivično djelo – nanošenje lakši tjelesnih ozljeda.1 lice zadobilo lakše tjelesne povrede.Nakon kompletiranja predmeta izvještaj kantonalnom tužilaštvu o počinjenom krivičnom djelu.

– Vatrogasna jedinica izvještava da u proteklom periodu nije imala intervencija niti dojava o požaru.

– Hitna služba Doma zdravlja Bos.Krupa saopštava da je u proteklom periodu pregledala 1 4 8 pacijenata, za KB “Dr.I.Ljubijankić” je bilo upućeno 4 lica. Na porodilištu nije bilo prinova..

– JKP “10. Juli” Bos. Krupa saopštava da je isporuka vode u proteklom periodu na području općine zadovoljavajuća. Danas prekid u isporuci vode od 08,00 do 15,00 sati u naselju Pučenik,Zalin i Alijagića polje od 08,00 do 11,00 sati u ul.Unska i Kutanja,od 11,00 do 14,00 sati u ul.Branilaca grada.sanacija kvara na vodovodnoj mreži..

– Elektro-distribucija izvještava da isporuka električne energije na području općine u proteklom periodu je zadovoljavajuća. Danas nema planiranih prekida u isporuci električne energije.

– Autobusna stanica u Bosanskoj Krupi saopštava da se autobusi saobraćaj u lokalnim i među – gradskim linijama u proteklom periodu odvijao po redu vožnje.

– Službe za održavanje puteva na području općine Bosanska Krupa obavještavaju:

Sve magistralne, regionalne i lokalne ceste na području općine su prohodne , uslovi odvijanja saobraćaja su dobri, te se saobraćaj na svim putnim pravacima odvija po mjestimično mokrim kolovozima. Upozorenje na manje osipe kamenja na kolovoz mag.putu M-14 (od 22-28 km), Bihać-Bos.Krupa u kanjonu rijeke Une, kao i u usjecima i na prevojima ostalih putnih pravaca, koji ugrožavaju bezbjednost saobraćaja, a koji se čiste i uklanjaju. Preporučuje se oprezna vožnja na svim putnim pravcima, prilagođavanje brzine uslovima na putevima i poštivanje saobraćajnih propisa i ograničenja.

-Hidro-meteorološka mjerenja na području općine Bos.Krupa jutros u 06,00 sati su sljedeće: temperatura zraka 13 C , vlažnost zraka 68,6% dok je vodostaj rijeke Une iznosio 68 cm (NV).

KOMENTARI:
Loading...